Jegyvizsgáló - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Jegyvizsgáló
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 841 10
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Szállítási szolgáltatások
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közlekedés
 • A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Jegyvizsgáló - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5231
Belföldi jegyvizsgáló

A jegyvizsgáló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A jegyvizsgáló belföldi forgalomban az utazó közönség részére a menetjegyet értékesíti és ellenőrzi, illetve menetjeggyel kapcsolatos tájékoztatás nyújt. Belföldi menetjegyek, hely- és pótjegyek kiszolgálását, készpénzfizetési számla kiállítását végzi a személyszállítási bevételek növelése céljából. Az utazóközönség részére a teljes körű szolgáltatás részeként tájékoztatást nyújt a menetrendről, a jegyárak mértékéről, az igénybe vehető kedvezményekről.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a jegyvizsgáló tevékenységhez kapcsolódó,a vasúttársaságot megillető bevételek realizálására a vasúttársaság tulajdonának védelme érdekében;
 • figyelemmel kísérni a nemzetközi díjszabásokat, árfolyamváltozásokat a naprakész információk biztosítása céljából;
 • a vasúttársaságot megillető bevétel beszedése érdekében jegykiadást végezni;
 • az átalány-kártérítéssel, visszatérítéssel kapcsolatos igazolások kiadására, utasok általi észrevételek, panaszok kezelésére;
 • a rendkívüli eseményeket haladéktalanul jelenteni, kitölteni az esemény miatt szükséges nyomtatványokat, a szolgálat végén eseménykönyvi jelentést készíteni;
 • intézkedni a szükséges utasleadási feladatok ellátásáról;
 • utaskiszolgálás érdekében gondoskodni az átvett szerelvények kivilágításáról, fűtéséről, hűtéséről, illetve a szükséges intézkedés megtételéről;
 • a helyi előírásoknak megfelelően jelezni a nem megfelelő tisztítottságot, a jármű műszaki hiányosságait a mielőbbi intézkedések megtétele céljából;
 • kezelni az iránytáblákat és az utastájékoztató berendezést;
 • megkülönböztetni Infrastruktúrakezelő által alkalmazott jelzőket, azok csoportosítását és ennek jelentőségét;
 • végrehajtani a jelzők jelzési képei és a különböző jelzések esetén követendő szabályokat;
 • alkalmazni tolatás és a vonatközlekedés közben végrehajtandó forgalmi szabályokat;
 • ellátni a személykocsik belső műszaki berendezéseinek kezelést, működésének ellenőrzését

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 841 02
szakképesítés
54 841 03
szakképesítés
54 841 09
szakképesítés
52 841 02
szakképesítés
54 841 05
szakképesítés
54 841 06
szakképesítés

A képzés feltételei

A jegyvizsgáló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

szakgimnázium esetében 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 16

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 700 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 841 10 azonosító számú, Jegyvizsgáló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11962-16 Személyszállító járművek ismerete
 • 11961-16 Forgalmi ismeretek alkalmazása
 • 11960-16 Vasúti jelzések alkalmazásának ismerete
 • 11959-16 Fedélzeti jegyértékesítési ismeretek
 • 12105-16 Vasúti kereskedelmi ismeretek
 • 11991-16 Fuvarozási alapok

A jegyvizsgáló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu