Jazz zenész II. (a szakmairány megnevezésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Jazz zenész II. (a szakmairány megnevezésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Jazz zenész II. (a szakmairány megnevezésével)
A szakképesítés OKJ száma: 54 212 04
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet (212)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
2724Zeneszerző, zenész, énekes


Ágazati besorolás: Művészet, közművelődés, kommunikáció
A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter

A Jazz zenész II. (a szakmairány megnevezésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A jazz zenész, mint énekes, vagy hangszeres művész, elsősorban zenekarok, együttesek tagja, aki a képzettségének megfelelő műfajú előadásokon, rendezvényeken, hangversenyeken, vendéglátóhelyeken aktívan közreműködik. Végezhet zeneszerzői feladatokat, feldolgozásokat, hangfelvételeket készíthet. A közművelődés terén betölthet műsorszerkesztői, zenei műsorvezetői, ügyintézői munkaköröket.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

Jazz zenész szakmairány esetén képes:

 • egyénileg, vagy zenekar tagjaként képzettségének megfelelő műfajú rendezvényeken hangszeres zenészként aktívan közreműködni
 • felismerni és alapszinten alkalmazni a jazzre jellemző alapvető skálákat, harmóniákat
 • a jazz és a könnyűzene legegyszerűbb stílusaiban alapszinten improvizálni
 • transzponálni
 • a jazzben nélkülözhetetlen alaplüktetést folyamatosan megtartani
 • együttessel próbálni
 • koncerteken interpretálni a zeneműveket
 • az elektroakusztikus hangszereket használni
 • hallás után egyszerű dallamot és annak harmóniasorát lejegyezni
 • a jazzre jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazni
 • pontosan értelmezni a leggyakoribb zenei műszavakat, előadási jeleket, utasításokat
 • hangszerét kezelni
 • rövid repertoárt szükség szerint emlékezetből előadni
 • zongorán játszani (a szakmai követelmények szintjén)
 • hangtechnikai berendezéseket, gyakorló és zenei szerkesztő programokat alapszinten kezelni
 • zeneszerzői feladatokat, feldolgozásokat, hangfelvételeket készíteni
 • a közművelődés terén műsorszerkesztői, zenei műsorvezetői, ügyintézői munkaköröket ellátni

Jazz énekes szakmairány esetén képes:

 • egyénileg, vagy zenekar tagjaként képzettségének megfelelő műfajú rendezvényeken vokális zenészként aktívan közreműködni
 • felismerni és alapszinten alkalmazni a jazzre jellemző alapvető skálákat, harmóniákat
 • a jazz és a könnyűzene legegyszerűbb stílusaiban alapszinten improvizálni
 • transzponálni
 • a jazzben nélkülözhetetlen alaplüktetést folyamatosan megtartani
 • együttessel próbálni
 • koncerteken interpretálni a zeneműveket
 • az elektroakusztikus hangszereket használni
 • hallás után egyszerű dallamot és annak harmóniasorát lejegyezni
 • a jazzre jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazni
 • pontosan értelmezni a leggyakoribb zenei műszavakat, előadási jeleket, utasításokat
 • rövid repertoárt szükség szerint emlékezetből előadni
 • zongorán játszani (a szakmai követelmények szintjén)
 • énekhangját kezelni
 • vokál együttesben közreműködni
 • hangtechnikai berendezéseket, gyakorló és zenei szerkesztő programokat alapszinten kezelni
 • zeneszerzői feladatokat, feldolgozásokat, hangfelvételeket készíteni
 • a közművelődés terén műsorszerkesztői, zenei műsorvezetői, ügyintézői munkaköröket ellátni


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 212 02Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés
54 215 01Gyakorló hangszerkészítő és ?javító (a hangszercsoport megjelölésével)szakképesítés
55 212 04Jazz zenész I. (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés
54 212 03Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés
54 212 08Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével)szakképesítés
54 212 06Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés
54 212 09Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés
54 212 05Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)szakképesítés
54 212 01Artista II. (a szakmairány megnevezésével)szakképesítés

A Jazz zenész II. (a szakmairány megnevezésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

megbízható zenei hallás, tiszta intonáció, kottaírási és - olvasási készség, hangszerkezelési készség, előadói készség, ritmus-tempó érzék


Iskolai előképzettség: párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség, vagy érettségi végzettség, vagy kizárólag szakképzési évfolyamon történő képzés esetében ? iskolai előképzettség hiányában (érettségi végzettség) ? legalább a középiskolai tanulmányok folytatása a tizedik évfolyamon
Szakmai előképzettség:

Az elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel.


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: igen
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével, például évközi koncertek, nyári táborok, versenyek formájában is.Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 212 04 azonosító számú, Jazz zenész II. (a szakmairány megnevezésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

12104-16 Alapszintű jazz hangszeres zenélés (Jazz zenész)

12103-16 Alapszintű jazz éneklés (Jazz énekes)


A Jazz zenész II. (a szakmairány megnevezésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu