Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 51 581 02
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Építészet és várostervezés (581)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: Mezőgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3133Földmérő és térinformatikai technikusIngatlan-nyilvántartási ügyintéző


Ágazati besorolás: Mezőgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: földművelődésügyi miniszter

Az Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A számítógépes feldolgozású ingatlan-nyilvántartás, mint nyilvános és közhiteles állami nyilvántartás
településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának és a bejegyzett személyek törvényben
meghatározott adatait, az ingatlanokhoz kapcsolódó jogokat, és jogi szempontból jelentős tényeket. Az ingatlannyilvántartási
ügyintéző a földügyi igazgatási feladatok ellátása keretében elvégzi az ingatlan-nyilvántartással
kapcsolatos hatósági feladatokat. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban kerül sor az ingatlannal kapcsolatos jogok
bejegyzésére és jogilag jelentős tények feljegyzésére, módosítására, illetve törlésére, valamint az ingatlannyilvántartásba
bejegyzett jogosult és az ingatlan adataiban (ide nem értve az ingatlan címét) bekövetkezett
változások átvezetésére.
Az ingatlan-nyilvántartás jellegzetessége, hogy annak tartalmát változtatni - jelentős részben - csak közokirat
vagy ügyvéd által ellenjegyzett, teljes bizonyító erejű magánokirat alapján lehet. Az ingatlan-nyilvántartási
ügyintézőnek a döntéshozatali eljárás során össze kell vetnie az okiratot a tulajdoni lap tartalmával és a
jogszabályi rendelkezésekkel. Ez a jogalkalmazási tevékenység széleskörű és speciális ingatlan-nyilvántartási és
jogi felkészültséget kíván meg.
Az ingatlan-nyilvántartás tartalma adatszolgáltatás keretében kerül nyilvánosságra, biztosítják az ingatlannyilvántartás
tartalmának megismerését, jogszabályokban meghatározott feltételek szerint.
Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézés során nagyon sok jogszabályi rendelkezést kell ismerni, alkalmazni és
betartani.
A fentiekben felsorolt résztevékenységek ellátásában kormánytisztviselőként végzi a munkáját.
Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézés során betartja a kormánytisztviselőre vonatkozó etikai normákat.
Együttműködik a munkatársaival.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaaz ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos adat, jog és tényváltozásokat azonosítani, - az ingatlan-nyilvántartási adat, jog és tényváltozásokat átvezetni, bejegyezni, feljegyezni, - ingatlan-nyilvántartási adatokat szolgáltatni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: érettségi végzettség
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 320-480 óra

Választható képzési formák:

Távoktatás
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 51 581 02 azonosító számú, Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10986-16 Geodéziai alapismeretek

10989-16 Ingatlan-nyilvántartási ügyintézés feladatai


Az Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu