Információrendszer-szervező - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Információrendszer-szervező - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Információrendszer-szervező
A szakképesítés OKJ száma: 55 481 02
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszinű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Számítástechnikai képzések (481)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Informatika

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
2151Adatbázis-tervező és -üzemeltetőAdatbázis-fejlesztő


Ágazati besorolás: Informatika
A szakképesítésért felelős miniszter: nemzeti fejlesztési miniszter

Az Információrendszer-szervező szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az információrendszer-szervező a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgálatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű adatbázis kezelés, rendszerfejlesztés ismeretei birtokában részt vesz a munkahely informatikai rendszerének fejlesztésében.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaprojekteteket menedzselni, e munkához informatikai célszoftvert alkalmazni; egy projektcsapat tagjaként vagy irányítójaként informatikai fejlesztési projektmunkában dolgozni; alkalmazni a tanult rendszerfejlesztési módszertant a fejlesztés teljes életciklusában, vagy az egyes feladatok megoldásához; használni a tanult CASE eszközt az elemzésben és tervezésben; a folyamatok áttekintésére, komplex elemzésére, összefüggések feltárására; a felmerülő informatikát és gazdasági rendszert érintő problémákra megoldási javaslatot tervezni, értékelni; komplex rendszertervet készíteni korszerű módszerek és eszközök segítségével; adatmodellezésre; rendszerkörnyezet meghatározására, információs rendszerek telepítésére és üzemeltetésére; felhasználói igényt specifikálni, ennek alapján információs rendszert kiválasztani, adaptálni; alkalmazni a tesztelési módszereket; az üzemeltetési környezet kialakításában közreműködni, vagy önállóan meghatározni azt; elkészíteni a különböző dokumentációkat; javaslatot megfogalmazni a szoftver ergonómiai elvárásokra, igényekre vonatkozóan.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Információrendszer-szervező képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 54 481 02 Gazdasági informatikus 54 213 05 Szoftverfejlesztő
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 400-600 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 481 02 azonosító számú, Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


12006-16 Informatikai rendszerek fejlesztése

12007-16 Esettanulmány rendszerfejlesztésre


Az Információrendszer-szervező komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Minimum elégségesre minősített záródolgozat, melynek a bírálattal együtt rendelkezésre kell
állnia:
- iskolarendszerű képzés esetén a gyakorlati vizsga megkezdése előtt 30 nappal,
- iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró
vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban
foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak
szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga
teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu