Hús- és baromfiipari szaktechnikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Hús- és baromfiipari szaktechnikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Hús- és baromfiipari szaktechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 541 04
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Élelmiszergyártás (541)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Élelmiszeripar

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3113Élelmiszer-ipari technikusHús- és baromfiipari technikus
Húsipari
technikus


Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
A szakképesítésért felelős miniszter: földművelődésügyi miniszter

A Hús- és baromfiipari szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszer-ipari üzemekben vagy laboratóriumokban az élelmiszer
alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, tárolási és csomagolási
munkáiban vesz részt a hús- és baromfifeldolgozás területén.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaaz alapanyagokat átvenni, minősíteni, tisztítani, kezelni, minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíteni, - a gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a késztermékeket ellenőrizni és minősíteni, - elsődleges, másodlagos feldolgozás munkaműveleteit elvégezni, elvégeztetni a hús- és baromfiiparban, - a technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani a húsiparban használható tisztító- és fertőtlenítőszerek alkalmazásával, - higiéniai feladatokat szervezni, -tevékenységeket végezni, - a gyártmányfejlesztésben kisebb részfeladatokat ellátni, - az üzem víz- és energia-gazdálkodását megszervezni, - a melléktermékek, hulladékok kezelésére, esetleges hasznosítására, - a munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályainak betartására és betartatására, - minőségbiztosítással kapcsolatos tevékenységben részt venni, - vállalkozást indítani, működtetni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Hús- és baromfiipari szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 541 04 azonosító számú, Hús- és baromfiipari szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10915-12 Hús- és baromfiipari termékelőállítás


A Hús- és baromfiipari szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu