Hulladékgyűjtő és -szállító - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Hulladékgyűjtő és -szállító - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Hulladékgyűjtő és -szállító
A szakképesítés OKJ száma: 21 851 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: alapfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Környezetvédelmi technológiák (851)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: Környezetvédelem

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:


Ágazati besorolás: Környezetvédelem
A szakképesítésért felelős miniszter: földművelődésügyi miniszter

A Hulladékgyűjtő és -szállító szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A hulladékgyűjtő és -szállító alapvető feladata a hulladékok keletkezésének helyéről a gyűjtő, feldolgozó, vagy
felhasználó telepére történő hulladék-továbbítás. Munkavégzése során köteles a hulladék gyűjtésére, a rakodási
helyekre, a közlekedés szabályaira, valamint ezekkel összefüggésben lévő munka- és tűzvédelmi előírásokra
tekintettel lenni, azokat a biztonságos munkavégzésnek megfelelően betartani.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa különféle méretű hulladéktároló edényzet biztonságos mozgatására, - a hulladékfajták szerinti kézi ürítés szabályszerű ellátására, - gondoskodni a rakodási és biztonsági előírások betartásáról, - kezelni a különböző típusú hulladékgyűjtő- és szállító gépek berendezéseit, - betartani a hatósági és munkahelyi előírásokat, - biztosítani a hulladék környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gyűjtését, - együttműködni a gépjármű vezetőjével, - ellátni a hulladék átadásával kapcsolatos feladatokat, - földeríteni és felismerni a különböző veszélyforrásokat, - ellenőrizni az egyéni és a kollektív védőeszközök meglétét és állapotát, - közreműködni a haváriák következményeinek felszámolásában.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Hulladékgyűjtő és -szállító képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
Szakmai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 120-150 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 21 851 01 azonosító számú, Hulladékgyűjtő és -szállító megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10867-16 Hulladékgyűjtés és -szállítás


A Hulladékgyűjtő és -szállító komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu