Hulladékgazdálkodó szaktechnikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Hulladékgazdálkodó szaktechnikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 850 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Környezetvédelem (általános programok) (850)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: környezetvédelem

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3134Környezetvédelmi technikusKörnyezetvédelmi szaktechnikus
Hulladékkezelő technikus


Ágazati besorolás: környezetvédelem
A szakképesítésért felelős miniszter: földművelődésügyi miniszter

A Hulladékgazdálkodó szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és
egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a
tennivalókat.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaellenőrizni a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására és a sugárvédelemre szolgáló berendezéseket, - feltárni a technológiák hulladékképződési forrásait, - mennyiségileg felmérni, vizsgálatokra előkészíteni és analitikai vizsgálatnak alávetni a különböző hulladékokat, - rögzíteni a mérési adatokat és értékelni a mérési eredményeket, - minőségellenőrzési területen hulladékgazdálkodási elemzői, ellenőri feladatokat ellátni, - közreműködni a hulladékgazdálkodási jogszabályok, előírások betartatásában, - kapcsolatot tartani a hulladékgazdálkodásban illetékes hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal, - üzemi megbízotti területen közreműködni a hulladékszegény technológiák kidolgozásában és bevezetésében, - szakhatósági területen részt venni a hulladékgazdálkodással kapcsolatos bejelentések kivizsgálásában, - eleget tenni a hulladékgazdálkodással kapcsolatos adminisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettségeknek, - felismerni és különbséget tenni a különböző hulladékfajták között, - üzemeltetni a hulladékgazdálkodási létesítményeket, - települési és termelési szilárd hulladék gyűjtését, tárolását, szállítását és kezelésre történő átadását megszervezni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Hulladékgazdálkodó szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 240-360 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 850 01 azonosító számú, Hulladékgazdálkodó szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10871-16 Hulladékgazdálkodás


A Hulladékgazdálkodó szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu