Hídépítő és -fenntartó technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Hídépítő és -fenntartó technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Hídépítő és -fenntartó technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 582 02
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés (582)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közlekedés

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3117Építő ? és építésztechnikusAcél- és könnyűfém-szerkezeti technikus
Építési műszaki ellenőr
Építési műszaki ügyintéző
Építésügyi előadó
Építész műszaki előadó
Építkezés-szervező
Építőipari ügyintéző
Hídépítő technikus
Magasépítő technikus
Mélyépítő technikus
Statikai tervező (technikus)
Útépítő és -fenntartó technikus
Útépítő technikus
Vasútépítő és -fenntartó technikus
Vasútépítő technikus


Ágazati besorolás: Közlekedés
A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter

A Hídépítő és -fenntartó technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A hídépítő technikus az operatív vezető közvetlen munkatársa, összekötő szerepet tölt be az építésvezető, a mérnök, valamint a szakmunkások között.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • mérési feladatokat végezni;
 • ellenőrzési feladatokat ellátni;
 • dokumentációs tevékenységet végezni;
 • szervezési feladatokat ellátni;
 • munkavédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatokat ellátni;
 • megvalósítani a környezetvédelmi tervet;
 • minőségbiztosítási feladatokat ellátni;
 • aktív részese lenni a belső és külső kommunikáció áramoltatásának;
 • számítástechnikai és informatikai feladatokat ellátni;
 • új hidat építeni;
 • híd fenntartási feladatot végezni, hidat üzemeltetni, felügyelni, gondozni, karbantartani;
 • továbbképezni magát;
 • biztosítani a hídépítési munkaterület balesetmentességét, betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat;
 • értelmezni és alkalmazni a hídépítéssel kapcsolatos műszaki információkat, előírásokat, szabványokat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat, minőségbiztosítási előírásokat;
 • a munkahelyi építőanyagok alkalmazására, a talajmechanikai laboratóriumok eszközeinek, gépeinek használatára, egyszerű mérési eredmények értékelésére, ellenőrzésére;
 • alkalmazni a geodéziai műszereket, eszközöket, kitűzni segédpontokat vízszintes értelemben és magasságilag, a mért eredményekről jegyzőkönyvet készíteni, értékelni a mérési eredményeket, alkalmazni a speciális szakmai szoftvereket;
 • hídépítéssel kapcsolatos egyszerű számítási feladatokat megoldani, ellenőrizni, a számított eredményekből résztervet készíteni;
 • közreműködni a beruházások előkészítésében, lebonyolításában, a hatósági engedélyek beszerzésében, alkalmazásában;
 • részt venni az acél-, vasbeton-, feszített beton-hidak építésében, részmunkafolyamatok irányítani, koordinálni;
 • hídtartozékokkal kapcsolatos építési és fenntartási feladatokat ellátni, irányítani;
 • részt venni a forgalomba-helyezési, próbaterhelési, használatbavételi, műszaki átadás-átvételi, garanciális folyamatokban, eljárásokban, jegyzőkönyvet vezetni;
 • ellenőrzési feladatok végzésére, ellenőrizni a híd állapotát, hídmonitoring rendszert működtetni, részt venni a karbantartásban;
 • hídgazdálkodási, felújítási munkákat tervezni (összeállítani), ütemezni, híd rehabilitációs tevékenységben részt venni;
 • együttműködni a közúti- vagy vasúti-pálya építésében, karbantartásában;
 • beosztottai számára kiadni a napi munkát, annak szakszerű végzését ellenőrizni, a műszaki adminisztráció végzésére, az adminisztráció lezárására.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
34 582 01Ácsszakképesítés
34 582 02Bádogosszakképesítés
34 582 13Burkolószakképesítés
34 582 04Festő, mázoló, tapétázószakképesítés
34 582 07Kőfaragó, műköves és épületszobrászszakképesítés
34 582 14Kőművesszakképesítés
54 582 03Magasépítő technikusszakképesítés
54 582 04Mélyépítő technikusszakképesítés
34 582 10Szárazépítőszakképesítés
34 582 15Tetőfedőszakképesítés-ráépülés
34 582 11Útépítőszakképesítés
54 582 05Útépítő és -fenntartó technikusszakképesítés
54 582 06Vasútépítő és -fenntartó technikusszakképesítés

A Hídépítő és -fenntartó technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

szakgimnázium esetében 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra,a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 700 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 582 02 azonosító számú, Hídépítő és -fenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

10474-16 Hídépítéstan

11956-16 Közlekedésépítő közös ismeretek

11636-16 Építőipari ágazati ismeretek


A Hídépítő és -fenntartó technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu