Házi időszakos gyermekgondozó - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Házi időszakos gyermekgondozó - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Házi időszakos gyermekgondozó
A szakképesítés OKJ száma: 31 761 02
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Gyermek- és ifjúságvédelem (761)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5221Gyermekfelügyelő, dajkaHázi időszakos gyermekfelügyelő
Bébiszitter
Segéd gyermekgondozó


Ágazati besorolás: szociális szolgáltatások
A szakképesítésért felelős miniszter: gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter

A Házi időszakos gyermekgondozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A házi időszakos gyermekgondozó az alapellátás keretében gyermekek napközbeni ellátásaként biztosít a gyermek életkorának, állapotának megfelelő gondozást, felügyeletet a szülő vagy más törvényes képviselő otthonában. Gondozza a kóros állapota miatt hosszabb ideig otthoni gondozásra szoruló gyermeket. Segítséget nyújt a fogyatékossága vagy súlyos betegsége miatt magántanuló számára. Biztosítja a váltott műszakban dolgozó, egyedülálló szülő gyermekének ellátását a kora reggeli, illetve késő esti órákban. Segítséget nyújt a gyermek ellátásában az egyik szülő betegsége esetén, ha emiatt akadályoztatva van a gyermek gondozásában, nevelésében. Segítséget nyújt az ikergyermekek gondozásában, nevelésében.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma-

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Házi időszakos gyermekgondozó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 350-420 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 31 761 02 azonosító számú, Házi időszakos gyermekgondozó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek

10528-12 Házi időszakos gyermek?felügyeleti feladatok


A Házi időszakos gyermekgondozó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
? Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
? a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
o Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült, minimum 10 oldalas napló leadása, amit a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerint értékel. Az értékelést követően a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal. A napló tartalmazzák 1 oldal terjedelemben az intézmény rövid bemutatását, a gyakorló által megszerzett tapasztalatokat, valamint kliensének/klienseinek rövid élettörténetét.
o A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány?sablonok leadása
? A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
? Minimum 100 óra (20%?a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%?a tereptanár vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, gyermekjóléti ellátórendszerhez tartozó házi gyermekfelügyeletet, vagy a gyermekjóléti ellátórendszerhez tartozó gyermekfelügyeletet biztosítónál) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, amely magába foglalja a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer megismerését célzó monitorozó órákat is.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu