Hangszerkészítő és ?javító (a hangszercsoport megjelölésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Hangszerkészítő és ?javító (a hangszercsoport megjelölésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Hangszerkészítő és ?javító (a hangszercsoport megjelölésével)
A szakképesítés OKJ száma: 55 215 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Kézművesség (215)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7415HangszerkészítőHangszerkészítő és -javító (fafúvós)
Hangszerkészítő és ?javító (rézúvós)
Hangszerkészítő és ?javító (vonós/pengetős/vonókészítő)
Hangszerkészítő és ?javító (orgonaépítő)
Hangszerkészítő és ?javító (zongora)


Ágazati besorolás: művészet, közművelődés, kommunikáció
A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter

A Hangszerkészítő és ?javító (a hangszercsoport megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A hangszerész megfelelő ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy a tanult szakmája szerinti hangszerész műhelyben a mindennapi munka során felmerülő átlagos munkafeladatokat önállóan elvégezze. A különböző hangszercsaládok tagjain javítási és hangolási alapfeladatokat önállóan megoldjon.
Együttműködik kollégáival, mindig kész a fejlődésre és tudása átadására.
Rendelkezik a megfelelő tudással és kapcsolatteremtő képességgel feladatainak ellátásához, a szakmai etikai normákat betartja, hivatásnak tekinti szakmájátA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa megfelelő ismereteket önállóan, jól alkalmazni a tanult szakmája szerinti hangszerész műhelyben a mindennapi munka során felmerülő átlagos munkafeladatokat önállóan elvégezni a hangszercsaládok tagjain javítási és hangolási feladatokat önállóan megoldani a hangszerekre jellemző tervezési és készítési tudományos ismereteket alkalmazni együttműködni kollégáival, mindig készen a tanulásra, fejlődésre a szakmai etikai normákat betartani, hivatásnak tekinteni szakmáját használni és karbantartani eszközeit, szerszámait a műhelymunkához a megfelelő feltételeket biztosítani a javításra átvett hangszer hibáit felmérni, és a javítási lehetőségeket feltárni és a megrendelő számára elmagyarázni a javítási árat, a javításhoz szükséges időt kikalkulálni a hangszerek részegységeinek és alkatrészeinek pótlását megtervezni az ehhez szükséges rajzokat elkészíteni, számításokat elvégezni és a tervek alapján elkészíteni a javítási műveletek sorrendjét megtervezni a javításokat a szakmai szabályok és hagyományok betartása mellett a korszerűség szempontjait is figyelembe véve elvégezni a munkavégzéshez szükséges dokumentációt készíteni balesetmentesen, a környezet veszélyeztetése nélkül dolgozni a szakma műveléséhez szükséges adatbázisokat kezelni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Hangszerkészítő és ?javító (a hangszercsoport megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével)
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

25%-elmélet
75%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 215 01 azonosító számú, Hangszerkészítő és ?javító (a hangszercsoport megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11474-12 Hangszerkészítő és ?javító (fafúvós) tevékenysége

11475-12 Hangszerkészítő és ?javító (rézfúvós) tevékenysége

10623-12 Hangszerkészítő és ?javító (vonós/pengetős/vonókészítő) tevékenysége

11476-12 Hangszerkészítő és ?javító (orgonaépítő) tevékenysége

11473-12 Hangszerkészítő és ?javító (zongora) tevékenysége


A Hangszerkészítő és ?javító (a hangszercsoport megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Akusztikai mérés?sorozat véghezvitele, továbbá mérésdokumentáció és szakrajz készítése a képzőintézmény által jóváhagyott vagy meghatározott témában az előírt tartalmi és formai követelmények szerint.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu