Hangmester - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Hangmester - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Hangmester
A szakképesítés OKJ száma: 54 213 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek (213)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3719Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású


Ágazati besorolás: Művészet, közművelődés, kommunikáció
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

A Hangmester szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A hangmester tevékenysége a művészeti, kulturális, közélet, a tömegtájékoztatás, a multimédia, az oktatás, a személyes és tömeg-, vagy telekommunikáció, az elektronikus kommunikáció, a szolgáltatás és az ipar számos területére kiterjed. A hangtechnikának döntő befolyása van a társadalmi kultúrára, a tömegtájékoztatás minőségére, önálló művészeti ágak alapja, önmagában is művészeti tevékenység, információ közvetítője, a legalapvetőbb, és a legtöbb hagyománnyal bíró emberi kommunikációs kapcsolatok támogatója, a modern, fenntartható civilizáció egyik pillére. A hangmester tevékenysége nagyfokú önállóságot, döntési képességet, és figyelemkoncentrációt, gyakran kreativitást igénylő szellemi tevékenység, amelyhez állóképességet igénylő fizikai igénybevétel is tartozik. Munkáját jellemzően egyedül, vagy kis létszámú munkacsoportban, vagy más foglalkozások képviselőivel stábmunkában, egyéni felelősségvállalással végzi.


Munkaterületétől függően, változó helyszíneken és gyakran változó emberi környezetben megteremti saját munkakörülményeit. Jellemző munkaterületei az előadó művészetek, a zenekészítés, különféle tömegrendezvények, a telekommunikáció, a média. Napi munkájának végzéséhez szerteágazó tudományos és technikai területek eredményeit használja, jellemzően hangtani, teremakusztikai, pszichoakusztikai, elektroakusztikai, felvételtechnikai, rendszertechnikai, hangszerakusztikai, zeneelméleti, zenetörténeti, dramaturgiai, műfajismereti, hangzástörténeti, hangesztétikai, filmtörténeti, filmesztétikai, hangmérnöketikai, angol műszaki nyelvi, digitális technikai, számítástechnikai, produkciós, jogi, vállalkozási ismereteket, amelyekkel új minőséget, szellemi terméket hoz létre, vagy közvetít.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • műfaji, stílus, felvétel-történeti, tartalmi és minőségi elemzést végezni, tartalmi, esztétikai, hangtechnikai minőségellenőrzést végezni
 • művészi szempontok alapján hangképet tervezni, kialakítani
 • a hangkép kívánalmainak megfelelő színházi, hangosító, hangfelvételi, műsorkészítő, filmes mikrofontechnikákat használni
 • színházi hangtechnikai munkát, koncert- és eseményhangosító munkát, stúdiómunkát, filmes-videós munkát, műsort megtervezni, előkészíteni, dokumentálni, archiválni
 • a hangtechnikai eszközök, berendezések, rendszerek működésének ismeretében előkészíteni a hangosítási, a stúdiós, a műsorkésztő, a filmes, videós, internetes hangtechnikai munkát
 • színházi, hangosító, hangfelvételi berendezéseket, elektronikus hangszereket műsorgyártó és szétosztó, berendezést, színházi, hangosító, rádiós-televíziós információs, utasító, kommunikációs rendszert telepíteni, üzembe helyezni, rendszerré alakítani
 • számítógépet és számítástechnikai eszközt, speciális internetes hangtechnikai hardvert és szoftvert, hangtechnikai eszközt, berendezést, rendszert használni
 • munkafolyamatokat, hangfelvételeket, eszközöket, rendszereket ellenőrizni, hangtechnikai méréseket végezni
 • irányítani és ellenőrizni a felügyelete alá rendelt színházi, hangosító, stúdiós, filmes, videós, utószinkron, internetes hangtechnikai munkát
 • hangforrásokat, hanghordozókat kezelni
 • élő hangeseményeket közvetíteni, műsort létrehozni, analóg és digitális hangfelvételt készíteni, keverni
 • hangfelvételi utómunkálatokat végezni, hanganyagokat szerkeszteni
 • színházi előadásokat, koncerteket, egyéb eseményeket hangosítani
 • alkalmazkodni a környezeti hatásokhoz, környezetvédelmi előírásokhoz
 • automatikus hangfelvételi, műsorlejátszó, információs rendszereket kialakítani és programozni
 • új eszközt, rendszert, technológiát megismerni, alkalmazni


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 213 01Hangtárveztőszakképesítés
54 213 03Mozgókép- és animációkészítőszakképesítés
53 213 06Stúdióvezetőszakképesítés-ráépülés
52 213 01Mozgóképgyártószakképesítés
52 345 01Hanglemez-bemutatószakképesítés
32 212 01Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével)szakképesítés
52 341 04Mozgóképterjesztő és -üzemeltetőszakképesítés
51 521 01Hangosítórészszakképesítés

A Hangmester képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: igen
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Művészeti szakmai gyakorlat 120 óra, érettségi utáni két éves képzésben 80 óra.Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 213 01 azonosító számú, Hangmester megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11566-16 Hangmester szakmai ismeretek

12018-16 Médiaművészeti alapismeretek


A Hangmester komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Vizsgára az bocsátható, aki a kötelező szakmai gyakorlatot a képző intézményben, vagy a képző intézménnyel jogviszonyban álló gyakorlati hely által igazoltan elvégezte. Vizsgára az bocsátható, aki a vizsga megkezdése előtt 15 nappal a meghatározott feltételeknek eleget tevő legalább 5 hanganyagot, vizsgaremeket bemutatta. A vizsgaremek a vizsga része és azt a vizsgabizottság értékeli.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu