Gyógypedagógiai segítő munkatárs - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gyógypedagógiai segítő munkatárs - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Gyógypedagógiai segít? munkatárs

Itt indítanak Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzést:

Focus Oktatási Kft.

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Gyógypedagógiai segítő munkatárs
A szakképesítés OKJ száma: 54 140 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Általános oktatási ismeretek (140)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Oktatás

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3410Oktatási asszisztens


Ágazati besorolás: Oktatás
A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus, konduktor útmutatásai alapján ellátja az egyes sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a lebonyolításban. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni,
 • információk gyűjtésére,
 • empátiára, toleranciára,
 • adekvát kommunikációra,
 • konfliktusmegoldásra,
 • a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére,
 • gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására,
 • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására,
 • hatékony munkára a gyógypedagógussal együttműködve,
 • nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására,
 • a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére,
 • foglalkozások eszközeinek előkészítésére,
 • gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására,
 • differenciált bánásmódra,
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére,
 • a gyógypedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására,
 • ügyeleti és kísérési feladatok ellátására,
 • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 140 02Pedagógiai- és családsegítő munkatársszakképesítés

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Szakgimnázium esetében: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra&l

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 140 01 azonosító számú, Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11466-12 Speciális gyógypedagógiai feladatok

11465-12 Általános gyógypedagógiai feladatok


A Gyógypedagógiai segítő munkatárs komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a komplex szakmai vizsgán való részvétel feltételei:


1. Az előírt valamennyi modulból, modulzáró vizsga eredményességét igazoló dokumentum.


2. 40 órás szakmai gyakorlat megvalósulásáról szóló igazolás. A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető gyógypedagógiai intézményben, bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, óvodában, iskolában, gyermekotthonokban, felnőtt fogyatékosokat gondozó intézményekben, nyári táborokban, erdei iskolákban, napközis táborokban, integrált és szegregált nevelést, oktatást végző intézményekben.


3. Előzetesen elkészített esettanulmány leadása, legkésőbb az írás vizsgát megelőzően 30 nappal.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu