Gyermekotthoni asszisztens - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gyermekotthoni asszisztens - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Gyermekotthoni asszisztens
A szakképesítés OKJ száma: 54 761 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Gyermek- és ifjúságvédelem (761)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3515Ifjúságsegítő


Ágazati besorolás: Szociális szolgáltatások
A szakképesítésért felelős miniszter: gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter

A Gyermekotthoni asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A gyermekotthoni asszisztens a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett megszervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény nevelési, gondozási tevékenységeinek elvégzésében. Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez. Részt vesz a gyermek szabadidős tevékenységének szervezésében és lebonyolításában. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendőket, tervezi és ellátja a nevelési, gondozási feladatokat. Megbízás alapján ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • a szociális problémák felismerésére, feltárására,
 • a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére,
 • általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására,
 • rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre,
 • információk gyűjtésére, információforrások kezelésére,
 • különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
 • adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre,
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére,
 • a gyermekek motiválására,
 • segítőkész kapcsolatteremtésre,
 • konfliktusmegoldásra,
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre,
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,
 • gyermekjátékok és sportszerek használatára,
 • informatikai és híradástechnikai eszközök használatára,
 • különböző rendezvények, programok szervezésére.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
31 761 01Gyermek? és ifjúsági felügyelőrészszakképesítés
54 761 02Kisgyermekgondozó, -nevelőszakképesítés
54 762 01Rehabilitációs nevelő, segítőszakképesítés
54 762 02Szociális asszisztensszakképesítés
34 762 01Szociális gondozó és ápolószakképesítés
54 762 03Szociális szakgondozószakképesítés

A Gyermekotthoni asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

szakközépiskola esetében:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 1300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 761 01 azonosító számú, Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

10526-12 Gyermekotthoni tevékenységek

10524-16 Gyermek?felügyeleti dokumentációs feladatok

10523-16 Gyermekfelügyelői feladatok

12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek

10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok

10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei


A Gyermekotthoni asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

5.1.1. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: • Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 • A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

 • Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült minimum 5 oldalas napló előzetes leadása. A napló tartalmazza legfeljebb 1 oldal terjedelemben a gyakorlati helyként szolgáló intézmény rövid bemutatását, a gyakorlaton végzett tevékenységek leírását önálló reflexiókkal ellátva.

 • A kéthetes szakmai gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő vagy sport tevékenység tervezési, szervezési feladatait tartalmazó minimum 3 oldalas írásbeli tervezet leadása, amely tartalmazza a program témáját, a tevékenységek leírását, valamint a tervezés, szervezés feladatait.

 • Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú.

 • A 120 órás szakmai készségfejlesztésről - 60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikáció - szóló igazolás.

 • Minimum 400 óra - 20%-a gyakorló teremben, 80%-a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával - letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.


5.1.2. Iskolai rendszerű képzés esetén: • Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 • A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

 • Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült minimum 5 oldalas napló előzetes leadása. A napló tartalmazza legfeljebb 1 oldal terjedelemben a gyakorlati helyként szolgáló intézmény rövid bemutatását, a gyakorlaton végzett tevékenységek leírását önálló reflexiókkal ellátva.

 • A kéthetes szakmai gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő vagy sport tevékenység tervezési, szervezési feladatait tartalmazó minimum 3 oldalas írásbeli tervezet leadása, amely tartalmazza a program témáját, a tevékenységek leírását, valamint a tervezés, szervezés feladatait.

 • Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú.

 • A 120 órás szakmai készségfejlesztésről - 60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja - szóló igazolás.

 • A kerettantervben előírt - a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanári, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával letöltött - gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu