Gyermekotthoni asszisztens - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gyermekotthoni asszisztens - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Gyermekotthoni asszisztens
A szakképesítés OKJ száma: 54 761 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Gyermek- és ifjúságvédelem (761)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5221Gyermekfelügyelő, dajkaGyermekgondozó,? nevelő
Segéd gyermekgondozó


Ágazati besorolás: szociális szolgáltatások
A szakképesítésért felelős miniszter: gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter

A Gyermekotthoni asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A gyermekotthoni asszisztens a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett megszervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében.
Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, szervezi a gyermekek szabadidejének eltöltését.
Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendőket, tervezi és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat.
Megbízás alapján ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa szociális problémák felismerésére, feltárására, a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére, általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására, rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre, információk gyűjtésére, információforrások kezelésére, különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára, adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre, olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére, a gyermekek motiválására, segítőkész kapcsolatteremtésre, konfliktusmegoldásra, érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre, az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára, gyermekjátékok és sportszerek használatára, informatikai és híradástechnikai eszközök használatára, különböző rendezvények, akciók szervezésére.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Gyermekotthoni asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: szakközépiskola esetében 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 1300-1560 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 761 01 azonosító számú, Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei

10559-12 Elsősegély?nyújtási feladatok

12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek

10523-16 Gyermekfelügyelői feladatok

10524-16 Gyermek?felügyeleti dokumentációs feladatok

10526-12 Gyermekotthoni tevékenységek

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.


A Gyermekotthoni asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
? Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
? A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
? Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült minimum 5 oldalas napló előzetes leadása. A napló tartalmazzák továbbá 1 oldal terjedelemben az intézmény rövid bemutatását, a gyakorlaton végzett tevékenységek leírását önálló reflexiókkal ellátva.
? A kéthetes szakmai gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő vagy sport tevékenység tervezési, szervezési feladatait tartalmazó minimum 3 oldalas írásbeli tervezet leadása, mely tartalmazzák a program témáját, a tevékenységek leírását, valamint a tervezés, szervezés feladatait.
? ?Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú?
? A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás. (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
? Minimum 400 óra (20%?a gyakorló teremben, 80%?a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
Iskolai rendszerű képzés esetén:
? Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
? A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
? Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült minimum 5 oldalas napló előzetes leadása. A napló tartalmazzák továbbá 1 oldal terjedelemben az intézmény rövid bemutatását, a gyakorlaton végzett tevékenységek leírását önálló reflexiókkal ellátva.
? A kéthetes szakmai gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő vagy sport tevékenység tervezési, szervezési feladatait tartalmazó minimum 3 oldalas írásbeli tervezet leadása, mely tartalmazzák a program témáját, a tevékenységek leírását, valamint a tervezés, szervezés feladatait.
? ?Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú?.
? A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás. (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
? A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanári, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt dokumentumokat a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 54 § (2) a) pontja szerint értékeli. Szakmai vizsgára bocsátási feltétel teljesítésének kizárólag a minimum elégségesre értékelt vizsgamunka tekinthető. Az értékelést követően a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani 10 nappal a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu