Gyermek? és ifjúsági felügyelő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gyermek? és ifjúsági felügyelő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Gyermek? és ifjúsági felügyelő
A szakképesítés OKJ száma: 31 761 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Gyermek- és ifjúságvédelem (761)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5221Gyermekfelügyelő, dajkaGyermekfelügyelő, dajka
Gyermekgondozó, ? nevelő
Gyermekgondozó
Gyermekvédelmi asszisztens


Ágazati besorolás: Szociális szolgáltatások
A szakképesítésért felelős miniszter: gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter

A Gyermek? és ifjúsági felügyelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A gyermek? és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében.
Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét.
Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat.
Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaszakmai etikai szabályok betartására általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára adekvát kommunikációra olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére a gyermekek motiválására segítőkész kapcsolatteremtésre konfliktusmegoldásra érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára gyermekjátékok és sportszerek használatára informatikai és híradástechnikai eszközök használatára különböző rendezvények, akciók lebonyolítására

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Gyermek? és ifjúsági felügyelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 350-420 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 31 761 01 azonosító számú, Gyermek? és ifjúsági felügyelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek

10523-16 Gyermekfelügyelői feladatok

10524-16 Gyermek?felügyeleti dokumentációs feladatok


A Gyermek? és ifjúsági felügyelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
? Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
? A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
o Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült, minimum 10 oldalas napló leadása, amit a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerint értékel. Az értékelést követően a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal. A napló tartalmazzák 1 oldal terjedelemben az intézmény rövid bemutatását, a gyakorló által megszerzett tapasztalatokat, valamint kliensének/klienseinek rövid élettörténetét.
o A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány?sablonok leadása.
? A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
? Minimum 100 óra (20%?a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%?a tereptanár vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, amely magába foglalja a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó rendszer megismerését célzó monitorozó órákat
is.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu