Gyakorló hangszerkészítő és ?javító (a hangszercsoport megjelölésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gyakorló hangszerkészítő és ?javító (a hangszercsoport megjelölésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Gyakorló hangszerkészítő és ?javító (a hangszercsoport megjelölésével)
A szakképesítés OKJ száma: 54 215 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Kézművesség (215)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7415Hangszerkészítő


Ágazati besorolás: Művészet, közművelődés, kommunikáció
A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter

A Gyakorló hangszerkészítő és ?javító (a hangszercsoport megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A gyakorló hangszerész megfelelő ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy szakmai irányítás és felügyelet mellett a tanult szakmája szerinti hangszerész műhelyben a mindennapi munka során felmerülő átlagos munkafeladatokat elvégezze. A különböző hangszercsaládok tagjain javítási és hangolási alapfeladatokat megoldjon. Együttműködik kollégáival, mindig kész a tanulásra, fejlődésre. A szakmai etikai normákat betartja, hivatásnak tekinti szakmáját.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
  • a megfelelő ismereteket jól alkalmazni, szakmai irányítás és felügyelet mellett a tanult szakmája szerinti hangszerész műhelyben a mindennapi munka során felmerülő átlagos munkafeladatokat elvégezni. A hangszercsaládok tagjain javítási és hangolási alapfeladatokat megoldani
  • együttműködni kollégáival, mindig készen a tanulásra, fejlődésre
  • a szakmai etikai normákat betartani, hivatásnak tekinteni szakmáját
  • használni és karbantartani eszközeit, szerszámait
  • a javításokat a szakmai szabályok és hagyományok betartása mellett a korszerűség szempontjait is figyelembe véve elvégezni
  • a munkavégzéshez szükséges dokumentációt elkészíteni
  • balesetmentesen, a környezet veszélyeztetése nélkül dolgozni


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 215 01Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével)szakképesítés-ráépülés

A Gyakorló hangszerkészítő és ?javító (a hangszercsoport megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével, például Külföldi vagy hazai szakműhelyekben, diákcserével, vagy egyedi műhely?szervezéssel, tábo

Elmélet/gyakorlat aránya:

25%-elmélet
75%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 215 01 azonosító számú, Gyakorló hangszerkészítő és ?javító (a hangszercsoport megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10620-12 Gyakorló hangszerkészítő és ?javító (fafúvós) tevékenysége

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.


A Gyakorló hangszerkészítő és ?javító (a hangszercsoport megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Záródolgozat (Szakdoldozat) készítése a képzőintézmény által jóváhagyott vagy meghatározott témában az előírt tartalmi és formai követelmények szerint.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu