Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Fogászati asszisztens

Multimédia-alkalmazásfejleszt?

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
A szakképesítés OKJ száma: 54 723 03
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás (723)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3311Ápoló, szakápolóÁltalános ápoló
Gyakorló csecsemő és gyermekápoló


Ágazati besorolás:
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

A Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A gyakorló csecsemő? és gyermekápoló képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az egészségügyi csapat
tagjaként végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Részt vesz a megelőző, gyógyító,
gondozó és rehabilitációs folyamatokban kompetencia szintjének megfelelően. Korszerű szemlélettel és
gyermekszeretettel vesz részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában.
A szakápoló irányítása mellett:
Kommunikál a beteggel és a hozzátartozójával.Részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában. Alapápolást
végez. Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz. Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során.
Sürgősségi eseteket felismer, megkezdi az ellátást/riaszt.Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a
prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban.Tevékenységét az ?
egészségügyi dokumentációban ? az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint rögzíti.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaaz ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni részt venni az ápolási folyamat megvalósításában egyénre szabott alapápolást nyújtani, amely a beteg vagy egészséges gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul a prevenciós és rehabilitációs folyamatok megvalósításában közreműködni részt venni a biztonságos ápolási környezet megteremtésében a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani részt venni a beteg állapotváltozásainak észlelésében, értelmezésében munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra, 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: - óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

Az 54 723 03 azonosító számú, Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11221-16 Alapápolás

11110-16 Egészségügyi alapismeretek

11222-16 Klinikumi ismeretek

11153-16 Diagnosztikus és terápiás beavatkozások

11154-16 Egészségfejlesztés

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu