Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Fogászati asszisztens

Multimédia-alkalmazásfejleszt?

Közm?vel?dési szakember képzés

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
A szakképesítés OKJ száma: 54 723 03
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás (723)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3311Ápoló, szakápoló


Ágazati besorolás:
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

A Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A gyakorló csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az egészségügyi csapat tagjaként végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban kompetencia szintjének megfelelően. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesz részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában.


A szakápoló irányítása mellett:


Kommunikál a beteggel és a hozzátartozójával. Részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában. Alapápolást végez. Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz. Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során. Sürgősségi eseteket felismer, megkezdi az ellátást/riaszt. Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban. Tevékenységét az - egészségügyi dokumentációban - az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint rögzíti.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
  • az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni
  • részt venni az ápolási folyamat megvalósításában
  • egyénre szabott alapápolást nyújtani, amely a beteg vagy egészséges gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul
  • a prevenciós és rehabilitációs folyamatok megvalósításában közreműködni
  • részt venni a biztonságos ápolási környezet megteremtésében
  • a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani
  • részt venni a beteg állapotváltozásainak észlelésében, értelmezésében
  • munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 723 02Csecsemő és gyermekápolószakképesítés-ráépülés
55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
54 720 02Fogászati asszisztensszakképesítés
54 720 03Gyógyszertári asszisztensszakképesítés
54 723 01Gyakorló mentőápolószakképesítés
54 723 02Gyakorló ápolószakképesítés
54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusszakképesítés
54 725 03Fizioterápiás asszisztensszakképesítés-ráépülés
54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensszakképesítés
54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensszakképesítés
54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensszakképesítés-ráépülés
54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensszakképesítés-ráépülés
54 725 09Radiográfiai asszisztensszakképesítés
54 726 03Ergoterapeutaszakképesítés-ráépülés

A Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra, 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óraElmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 0 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

Az 54 723 03 azonosító számú, Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11154-16 Egészségfejlesztés

11153-16 Diagnosztikus és terápiás beavatkozások

11222-16 Klinikumi ismeretek

11110-16 Egészségügyi alapismeretek

11221-16 Alapápolás


A Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu