Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)
A szakképesítés OKJ száma: 54 212 03
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet (212)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3711Segédszínész, statiszta


Ágazati besorolás: Művészet, közművelődés, kommunikáció
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

A Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Gyakorlatos színész, választott szakmairányának megfelelően, előadói ismereteit, képességeit, eszköztárát felhasználva képes bábszínpadi, illetve színpadi és filmes alkotó és próbafolyamatban hatékonyan közreműködni, valamint a rendezői utasításoknak megfelelő színészi, csoportos szereplői feladatokat alkotói szándékkal, megfelelő technikai színvonalon, valamint a tevékenységéhez kapcsolódó munka? és balesetvédelmi szabályok betartása mellett ellátni.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

Bábszínész szakmairány:

 • a bábjáték műfaji sajátosságaira vonatkozó elméleti ismereteit bábszínészi munkájába építi
 • alkalmazkodik az előadás báb és színpadtechnikai igényeihez
 • betartja a bábkészítés, valamint a bábszínházi alkotó tevékenységhez kapcsolódó munka és balesetvédelmi szabályokat
 • bábokat készít
 • gondoskodik a bábok, kellékek a próbák és az előadás során történő alkalmazhatóságáról
 • a különböző bábok mozgatásával karaktereket formál
 • a próbafolyamat során megalkotott szerepszemélyiségeket különböző játékstílusok alkalmazásával, a bábszínpad feltételrendszeréhez alkalmazkodva eljátssza, megjeleníti
 • pedagógiai, pszichológiai szempontok figyelembe vételével tervezi meg a bábjáték, különböző korosztályú közönségre gyakorolt hatáselemeit

Színházi és filmszínész szakmairány:

 • ismeri és betartja a színpadi és filmes alkotás feltétel és szabályrendszerét
 • betartja a színházi és filmes alkotó tevékenységhez kapcsolódó munka és balesetvédelmi szabályokat
 • az alkotófolyamatok során alkalmazza elemző készségét, elméleti ismereteit, valamint szerepépítési technikáit
 • a rendezői utasításokat rögzíti, azok betartásával, színpadi és filmes szerepet formál
 • a színház és filmművészethez kapcsolódó egyéni, epizód, illetve csoportos szereplői színészi feladatokat ellátására,
 • felkészültsége és tudása szerint, maradéktalanul ellátja a rábízott színházi, filmszínészi próbafeladatokat belső (színház, stúdió) és külső (Például vendégjáték, tájelőadás, alkalmi játéktér stb.) helyszínen egyaránt
 • színpadi, filmes szerepét a próbafolyamat során kialakított esztétikai formában, meghatározott játékstílusban, megfelelő intenzitással és technikai színvonalon eljátssza színpadi előadás, filmfelvétel során


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
31 212 01Bábkészítőrészszakképesítés
54 212 09Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés
54 212 01Artista II. (a szakmairány megnevezésével)szakképesítés
54 212 02Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés
54 212 05Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)szakképesítés
54 212 06Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés
54 212 08Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével)szakképesítés
55 212 08Táncos I. (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés-ráépülés

A Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: igen
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével, például színpadi vagy mozgóképes produkciók elkészítésével, bemutatásával,Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 212 03 azonosító számú, Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10616-12 Színpadi és filmszínészi alakítás (Színház és filmszínész)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

10615-12 Bábszínészi alakítás (Bábszínész)

10614-12 Bábkészítés

10613-12 Munkavédelem színházi munkaterületeken


A Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele a választott szakmairány függvényében


A képzési programban előírt színpadi gyakorlat (legalább 2 év) teljesítéséről szóló igazolás


Színpadi?, film vagy bábszínészi tevékenységgel kapcsolatos referencia, ajánlás (igazgató, rendező) bemutatása


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével


A képzési programban előírt színpadi gyakorlat (2 év, illetve a gyakorlati képzési idő 50 %?ának megfelelő) teljesítéséről szóló igazolás


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu