Geriátriai és krónikus beteg szakápoló - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Geriátriai és krónikus beteg szakápoló - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Geriátriai és krónikus beteg szakápoló
A szakképesítés OKJ száma: 55 723 07
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás (723)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3314Hivatásos nevelőszülő


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

A Geriátriai és krónikus beteg szakápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A geriátriai és krónikus beteg szakápoló olyan szakember, aki idős, illetve krónikus betegek holisztikus ellátását, gondozását, ápolását végzi az orvos utasításai szerint az életkori sajátosságoknak, geriátriai klinikumi ismereteknek megfelelően, ápolói és gondozói tevékenységet végez, önállóan, illetve az ellátó csapat tagjaként egészségügyi és szociális alap-, fekvőbeteg-, valamint szakellátást nyújtó intézményekben. Szociális, jogi, etikai, kommunikációs tudáson alapuló képességek és készségek kialakításával, alkalmazásával a szakápoló az idős emberek ellátásának különböző formái közötti kapcsolatépítéssel, betegutak menedzselésével, a hozzátartozók aktív segítségével felelősen hozzájárul a komplex ápolási-gondozási rendszer megvalósításához.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • megfelelően és hatékonyan kommunikálni az ellátás valamennyi szereplőjével
 • az idős ember, illetve a krónikus betegségben szenvedők szükségleteit felmérni és kielégíteni
 • az ápolási folyamatot tervezni, szervezni, megvalósítani, értékelni, szükség esetén módosítani,
 • az ápolási tevékenységekről teljes körű ápolási dokumentációt készíteni
 • az időskori, illetve a krónikus betegségek kapcsán kialakult testi, lelki, szellemi és spirituális problémákat felmérni, kezelni,
 • a krónikus betegségekben szenvedők , idős emberek szociális és társadalmi helyzetét felmérni, gondozásában részt venni
 • a krónikus betegek és idős emberek ellátását menedzselni
 • az idősellátás más szakmaterületeivel, a szociális ellátás szakembereivel kapcsolatot tartani
 • a szociális ellátási formákról tájékoztatást adni, a szociális ellátások igénybevételében közreműködni
 • segíteni az idős ember kapcsolatfelvételét a szociális szakemberekkel, szolgáltatókkal
 • egészségnevelési, egészségfejlesztési feladatokat ellátni
 • a betegedukációban közreműködni
 • a foglalkozás-terápiás csoportokat, szervezni, koordinálni
 • a geriátriai ápolás speciális területein közreműködni és részt venni a kórházi ellátásban
 • a rehabilitáció egyes formáiban (orvosi, foglakozási, szociális, pedagógiai) közreműködni
 • az idős beteget és családját a krónikus betegségben, a terminális állapotban támogatni, valamint közreműködni a hospice szakápolásban
 • közreműködni a betegutak menedzselésében, a rehabilitációban, a közösségi- és az otthoni szakápolásban
 • az idős ellátásával kapcsolatos ápolási, gondozási és szociális munka összetett, komplex szakmai tevékenységét vállalni
 • a gyakorlaton lévő ápoló és szakápoló tanulók oktatásában, nevelésében közreműködni
 • munkájuk során a gondoskodás, elfogadás és az ápolásetikai normáit alkalmazni, valamint az érvényes jogszabályokban foglaltakat betartani
 • szakmai ismereteiket folyamatos fejleszteni
 • kockázatfelmérő-, fájdalom felmérő eszközök és módszerek alkalmazására
 • stomaviselő, inkontinenciában szenvedő betegek komplex ellátására, krónikus, nehezen gyógyuló sebek, valamint a decubitus kockázatának felmérésére, megelőzésére, sebfelmérésre, valamint a sebkezelési tervek készítésére és azok megvalósítására
 • idős, és krónikus betegségben szenvedők fájdalmának csillapítására
 • az idős és a krónikus beteg gyógyszerelését biztosítani, ellenőrizni és megtanítani


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

A Geriátriai és krónikus beteg szakápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

55 723 01 Ápoló szakképesítés


Előírt gyakorlat:

1 év ápolói munkaterületen eltöltött szakmai gyakorlat


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincsElmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 500 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 723 07 azonosító számú, Geriátriai és krónikus beteg szakápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:A Geriátriai és krónikus beteg szakápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu