Gázipari technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gázipari technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Gázipari technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 544 03
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Bányászat és kitermelőipar (544)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Gépészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3111Bányászati technikusGázipari technikus


Ágazati besorolás: Gépészet
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Gázipari technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A földgáz-szolgáltatás területén gázelosztó hálózatok üzemeltetésében, felügyeletében,
karbantartásában vesz részt. Kiválasztja, csatlakoztatja, beszabályozza, javítja és karbantartja a
különböző gáztüzelő berendezéseket. Részt vesz a gáz mennyiségmérők javításában,
hitelesítésében. Tüzeléstechnikai, energetikai és károsanyag-emissziós méréseket végez. Csöveket,
csőkötéseket szerel. Függőleges csőterveket, vízszintes alaprajzokat értelmez, gáztervekhez anyag-
és eszköz igényt állít össze. Gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát ellenőrzi,
biztonsági berendezéseket működtet. Veszélyes anyagokat, hulladékot, környezettudatosan kezel,
mentesít. Betartja és betartatja a szakterületre jellemző munka-, tűz- és balesetvédelmi
rendszabályokat. Havária esetén részt vesz az elhárítási tevékenységben. Pébégáz üzemű
berendezéseket kezel, karbantart. Részt vesz a földalatti gáztárolók üzemeltetésében,
felügyeletében. Részt vesz a biogáz üzemek működtetésében, a biogáz hasznosításában. A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaNyomásszabályozó állomásokat üzembe helyezni, javítani, karbantartani Karbantartási munkákat tervezni, elvégezni A megfelelő gáztüzelő berendezést kiválasztani, a fogyasztói vezetékhez csatlakoztatni, beüzemelni, beszabályozni, karbantartani és javítani A gázfogyasztót a gázkészülék biztonságos és gazdaságos üzemeltetésére kioktatni Tüzeléstechnikai méréseket végezni, a mérés során kapott eredményeket kiértékelni Szilárdsági és tömörségi nyomáspróbát elvégezni, a kapott eredményt értékelni, dokumentálni PE csöveket kezelni, hegeszteni A megfelelő hegesztési eljárásokat kiválasztani A hegesztésre vonatkozó biztonságtechnikai rendszabályokat betartani, betartatni A tűzvédelmi rendszabályok betartását ellenőrizni Szerelési vázlatot készíteni Gáztervek alapján anyag- és szerszámigényt összeállítani, gázszerelések technológiai lépéseit összeállítani Értelmezni a terveket, részletterveket készíteni és szerkeszteni Elkészíteni az ajánlatot, elkészíteni a tételes anyagjegyzéket Előkészíteni a kivitelezési és szerelési munkákat Irányítani a kivitelezési és szerelési munkákat Hőközpontokat, kazánházakat üzemeltetni Tervezni és irányítani a karbantartási, javítási és szerelési feladatokat Elvégezni az általános, adminisztratív jellegű tevékenységeket Propán-bután hálózatokat, falugáz rendszereket üzemeltetni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Gázipari technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 900-1300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 544 03 azonosító számú, Gázipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10202-16 Gázipari technikusi feladatok

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.


A Gázipari technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak
szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint ?
egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu