Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 581 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Építészet és várostervezés (581)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Mezőgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3133Földmérő és térinformatikai technikusDigitálistérkép-kezelő
Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző
Földmérő (technikus)
Földügyi térinformatikai szaktechnikus
Létesítménygeodéta szaktechnikus
Számítógépes térképész (technikus)
Távérzékelési szaktechnikus
Térinformatikai asszisztens (technikus)
Térinformatikai ügyintéző
Térképész technikus
Térképvizsgáló (technikus)
Topográfus


Ágazati besorolás: Mezőgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: földművelődésügyi miniszter

A Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A földmérő, földügyi és térinformatikai technikus az intézmény, szervezet, magán, vagy társas vállalkozás
munkatársaként, szakmai irányítás mellett geodéziai jellegű terepi adatgyűjtés részfeladatait a vízszintes és
magassági alappont-sűrítés, illetve részletmérés területén önállóan elvégzi. Az irodai feldolgozás során elvégzi a
geodéziai számításokat, részt vesz a digitális földmérési térképek szerkesztésében. A földmérési térképi
tartalmak változásnak terepi, irodai munkafeladatait elvégzi. Az ipari (közlekedési, építőipari, agro-,
környezetvédelmi, honvédelmi) tevékenységhez, valamint a közművezetékek helyének meghatározásához
kapcsolódó geodéziai, terepi felmérési, majd az ezt követő irodai feldolgozási részfeladatokat önállóan
végrehajtja. Az ingatlanügyi hatóságoknál a földmérési és ingatlan-nyilvántartási állami, alapadatokat a földügy
informatikai rendszerének használatával kezeli, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis kivételével
módosítja, elvégzi az adatszolgáltatást. A nemzetgazdaság legkülönbözőbb területein megjelenő térinformatikai
részfeladatokat, az adatgyűjtést, feldolgozást, adatbázis-kezelést és adatszolgáltatást önállóan ellátja.
A fentiekben felsorolt résztevékenységek ellátásában alkalmazottként munkát vállal vagy az azokban önállóan
vállalkozik.
A geodéziai, geoinformatikai munkavégzés során betartja a földmérés etikai normáit, valamint a térinformatikai
adatokkal kapcsolatos nemzetközi jogi előírásokat. Együttműködik a munkatársaival.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaterepi helymeghatározást végezni, - földmérési adatokat gyűjteni, - irányítani a terepen a mérőcsoport munkáját, - részletes felméréshez vízszintes és magassági alappont-sűrítést végezni, - azonosítani a felmérendő objektumokat, - felismerni a terepi idomokat, - elhatárolást végezni, - részletes felmérést készíteni, - a terepi mérések feldolgozásával digitális térképet előállítani, - használni a fotogrammetria eszközrendszerét, - ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú terepi geodéziai munkákat végezni, - ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú geodéziai munkák irodai feldolgozási munkában részt venni, - ipari geodéziai terepi munkákat végezni, - részt venni az ipari geodéziai adatok feldolgozásban, - közműtérképi adatokat azonosítani és gyűjteni, - közműtérképi térképeket készíteni, - közműtérképi adatokat szolgáltatni, - ingatlanügyi hatósági földmérési feladatokat végezni, - ingatlan-nyilvántartási adatokat, azonosítani, feldolgozni, - a földügyi térinformatikai rendszerben feldolgozást végezni, - ingatlan-nyilvántartási adatokat szolgáltatni, - térképi adatszolgáltatást végezni, - térinformatikai adatokat gyűjteni, - térinformatikai adatokat feldolgozni, - térinformatikai adatokat szolgáltatni, - távérzékelési feldolgozások részfeladatait elvégezni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: érettségi végzettség
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra, 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: - óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

Az 54 581 01 azonosító számú, Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10986-16 Geodéziai alapismeretek

10987-16 Digitális térképkezelés

10988-16 Fotogrammetria feladatai

10989-16 Ingatlan-nyilvántartási ügyintézés feladatai

10990-16 A térinformatika feladatai

10991-12 Mérnökgeodézia feladatai

10992-16 Geodéziai menedzsment

10993-16 CAD-ismeretek

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Záródolgozat elkészítése (bővebben az 5.4. pontban).
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu