Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 581 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Építészet és várostervezés (581)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Mezőgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3133Földmérő és térinformatikai technikus


Ágazati besorolás: Mezőgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: földügyért és térképészetért felelős miniszter

A Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A földmérő, földügyi és térinformatikai technikus az intézmény, szervezet, magán, vagy társas vállalkozás munkatársaként, szakmai irányítás mellett geodéziai jellegű terepi adatgyűjtés részfeladatait a vízszintes és magassági alappont-sűrítés, illetve részletmérés területén önállóan elvégzi. Az irodai feldolgozás során elvégzi a geodéziai számításokat, részt vesz a digitális földmérési térképek szerkesztésében. A földmérési térképi tartalmak változásnak terepi, irodai munkafeladatait elvégzi. Az ipari (közlekedési, építőipari, agro-, környezetvédelmi, honvédelmi) tevékenységhez, valamint a közművezetékek helyének meghatározásához kapcsolódó geodéziai, terepi felmérési, majd az ezt követő irodai feldolgozási részfeladatokat önállóan végrehajtja. Az ingatlanügyi hatóságoknál a földmérési és ingatlan-nyilvántartási állami, alapadatokat a földügy informatikai rendszerének használatával kezeli, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis kivételével módosítja, elvégzi az adatszolgáltatást. A nemzetgazdaság legkülönbözőbb területein megjelenő térinformatikai részfeladatokat, az adatgyűjtést, feldolgozást, adatbázis-kezelést és adatszolgáltatást önállóan ellátja.


A fentiekben felsorolt résztevékenységek ellátásában alkalmazottként munkát vállal vagy az azokban önállóan vállalkozik.


A geodéziai, geoinformatikai munkavégzés során betartja a földmérés etikai normáit, valamint a térinformatikai adatokkal kapcsolatos nemzetközi jogi előírásokat. Együttműködik a munkatársaival.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • terepi helymeghatározást végezni,
 • földmérési adatokat gyűjteni,
 • irányítani a terepen a mérőcsoport munkáját,
 • részletes felméréshez vízszintes és magassági alappont-sűrítést végezni,
 • azonosítani a felmérendő objektumokat,
 • felismerni a terepi idomokat,
 • elhatárolást végezni,
 • részletes felmérést készíteni,
 • a terepi mérések feldolgozásával digitális térképet előállítani,
 • használni a fotogrammetria eszközrendszerét,
 • ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú terepi geodéziai munkákat végezni,
 • ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú geodéziai munkák irodai feldolgozási munkában részt venni,
 • ipari geodéziai terepi munkákat végezni,
 • részt venni az ipari geodéziai adatok feldolgozásban,
 • közműtérképi adatokat azonosítani és gyűjteni,
 • közműtérképi térképeket készíteni,
 • közműtérképi adatokat szolgáltatni,
 • ingatlanügyi hatósági földmérési feladatokat végezni,
 • ingatlan-nyilvántartási adatokat, azonosítani, feldolgozni,
 • a földügyi térinformatikai rendszerben feldolgozást végezni,
 • ingatlan-nyilvántartási adatokat szolgáltatni,
 • térképi adatszolgáltatást végezni,
 • térinformatikai adatokat gyűjteni,
 • térinformatikai adatokat feldolgozni,
 • térinformatikai adatokat szolgáltatni,
 • távérzékelési feldolgozások részfeladatait elvégezni.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 581 03Térképész szaktechnikusszakképesítés-ráépülés
51 581 02 Ingatlan-nyilvántartási ügyintézőrészszakképesítés
55 581 02Távérzékelési szaktechnikusszakképesítés-ráépülés
55 581 01Földügyi térinformatikai szaktechnikusszakképesítés-ráépülés
51 581 03Térinformatikai ügyintézőrészszakképesítés
51 581 01Digitálistérkép-kezelőrészszakképesítés

A Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

érettségi végzettség


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra,

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óraElmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 0 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

Az 54 581 01 azonosító számú, Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10986-16 Geodéziai alapismeretek

10987-16 Digitális térképkezelés

10988-16 Fotogrammetria feladatai

10989-16 Ingatlan-nyilvántartási ügyintézés feladatai

10990-16 A térinformatika feladatai

10991-12 Mérnökgeodézia feladatai

10992-16 Geodéziai menedzsment

10993-16 CAD-ismeretek

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Záródolgozat elkészítése


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu