Fogtechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Fogtechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Fogtechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 724 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Fogászati laboratóriumi technológia (724)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3333Fogtechnikus


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

A Fogtechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A fogtechnikus kivehető és rögzített fogpótlásokat készíti. Elvégzi a fogpótlások javítását. Szakterülete iránt elhivatott, feladatait szakmai-gnathológiai és etikai normák alapján végzi. Ismeri és alkalmazza a hagyományos és digitális technikákat. Kommunikációja szakszerű, alkalmazza a szaknyelvet. Munkája elvégzése közben betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és ergonómiai szabályokat. A fogtechnikus a fogorvossal, asszisztenssel és a pácienssel együtt működik a tervezési folyamattól a kész munka átadásáig. Szakterülete elhivatottságot igényel, ennek érdekében folyamatosan továbbképzéseken, konferenciákon vesz részt, tájékozódik a szaksajtóból, ismeri az új fogtechnikai eljárásokat, gnathológiai szempontokat. Szakszerűen kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit. Katasztrófavédelmi előírásokat és a fogyasztóvédelmi szabályokat ismeri és betartja. A szakképesítéssel rendelkező fogtechnikus, sikeres szakmai vizsga után a megfelelő felszereltséggel rendelkező fogtechnikai laboratóriumban tud munkát vállalni.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • Kombinált munkák készítése
 • tervezés és kivitelezés CAD/CAM és manuális módszerekkel
 • primer részek tervezése és kivitelezése CAD/CAM és manuális módszerekkel
 • szekunder részek tervezése és kivitelezése CAD/CAM és manuális módszerekkel
 • Orthodontia alapismeretek
 • kivehető orthodontiai készülékek
 • rögzített orthodontiai készülékek
 • harapásemelő-védő és egyéb sínek készítése
 • Implantátum felépítmények készítése
 • implantológiai alapismeretek
 • különböző implantátum felépítmények
 • Helyreállító, restauratív protetikai alapismeretek
 • epitézisek készítése
 • A fogpótlások készítése manuális módszerekkel és CAD-CAM módszerrel is történhet.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 724 02Fülilleszték készítőszakképesítés-ráépülés

A Fogtechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: Fogtechnikus gyakornok
Szakmai előképzettség:

54 724 01 Fogtechnikus gyakornok


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óraElmélet/gyakorlat aránya:

20%-elmélet
80%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 540 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 55 724 01 azonosító számú, Fogtechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11829-16 Orthodontiai készülék készítése

11828-16 CAD-CAM rendszerek alapszintű ismerete

11827-16 Implantátum felépítmény készítés

11826-16 Kombinált munkák készítése


A Fogtechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint a szakmai gyakorlat igazolt teljesítése.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Vizsgamunka leadása az első vizsganapon.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu