Foglalkozásegészségügyi szakápoló - OKJ 2018 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Foglalkozásegészségügyi szakápoló - OKJ 2018 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Foglalkozásegészségügyi szakápoló
A szakképesítés OKJ száma: 55 723 06
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás (723)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3311Ápoló, szakápolóFoglalkozásegészségügyi szakápoló


Ágazati besorolás: egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

A Foglalkozásegészségügyi szakápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A foglalkozás?egészségügyi szakápoló részt vesz a foglalkozás?egészségügy preventív, klinikai, egészség?
megőrzési és egészségfejlesztési feladataiban. Tevékenységét foglalkozás?egészségügyi alapszolgálatnál,
szakellátó helyen, vagy munkahigiénés és foglalkozás?egészségügyi szervnél végzi. Részt vesz a foglalkozási
betegségek felismerésében, kezelésében, a munkavégzésből, munkakörnyezetből származó egészségkárosító
kóroki tényezők észlelésében, munkahelyek munkaegészségügyi feladatainak ellátásában, adminisztrációs,
kommunikációs, adatszolgáltató tevékenységben. A foglalkozás?egészségügyi szakápoló, mint a foglalkozás?
egészségügyi csapat tagja, feladatait részben önállóan, részben pedig a foglalkozás?egészségügyi szakorvos
utasítására vagy vele együttműködve végzi.
A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa foglalkozás?egészségügyi szolgálatok, preventív, klinikai, egészségmegőrzési, egészségfejlesztési tevékenységében közreműködni a foglalkozás?egészségügyet érintő jogszabályok változásait figyelemmel kísérni felismerni és értékelni a munkavállalók szempontjából kockázatot jelentő munkahelyi megterheléseket és a munkakörnyezeti kóroki tényezőket jogszabályokban meghatározott munkaköri, szakmai, egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésében közreműködni, szakorvos irányítása mellett önállóan, vagy az orvossal együttműködve elvégezni a munkavállalók egészségi állapotfelmérését, a munkavállalók szakorvosi vizsgálatát megszervezni műszeres vizsgálatokat (látásélesség és színlátás vizsgálat, szűrő audiometriás vizsgálat, Doppler? vizsgálat, légzésfunkciós vizsgálat, EKG?vizsgálat) és rutin laboratóriumi vizsgálatokat végezni a munkavállalókat a vizsgálatok előtt, alatt és után szakszerűen tájékoztatni a foglalkozási megbetegedések korai felismerésében, kezelésében részt venni jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentésében, kivizsgálásában közreműködni a fertőző megbetegedések megelőzésében, terjedésének megakadályozásában, megfelelő fertőtlenítési eljárások alkalmazásában, fertőző megbetegedések be? és kijelentésében közreműködni; higiénés és fertőtlenítő eljárásokat alkalmazni a krónikus nem fertőző megbetegedések megelőzésében, illetve e megbetegedésben szenvedő munkavállalók gondozásában közreműködni a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában közreműködni a helyszíni (általános és foglalkozás?specifikus) munkahigiénés vizsgálatok végzésében közreműködni, hiányosságok esetén felhívni az érintettek figyelmét a munkahigiénés, foglalkozás?egészségügyi, munkabiztonsági, kémiai biztonsági, élelmiszerbiztonsági, járványügyi szabályok betartására a munkavállalók, álláskeresők, tanulók munkájával kapcsolatban felmerülő kockázatokról, a megelőzés lehetőségéről, az egyéni védőeszközök használatáról tájékoztatást, felvilágosítást adni, tanácsadást végezni a fiatalkorúak, a nők, a várandós nők, a szoptatós anyák, az időskorúak, az idült betegek, a megváltozott munkaképességűek, a fogyatékosok egészségi állapotának ellenőrzésében közreműködni népegészségügyi programok, szűrővizsgálatok szervezésében közreműködni a munkakörhöz kötött és nem kötött védőoltások beadásában részt venni az elsősegélynyújtás, sürgősségi orvosi ellátás megszervezésében és a munkatársi elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében közreműködni a beteget szakszerűen megfigyelni, életveszélyes állapotokat felismerni, azok elhárítását önállóan megkezdeni, a balesetek és egyéb oxiológiai esetek elsődleges ellátásában közreműködni a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának megvalósításában közreműködni adminisztrációs, dokumentációs tevékenységet végezni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Foglalkozásegészségügyi szakápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 500-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 723 06 azonosító számú, Foglalkozásegészségügyi szakápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11144-16 Foglalkozás-egészségügyi szakápolás


A Foglalkozásegészségügyi szakápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu