Foglalkozás-szervező - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Foglalkozás-szervező - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Foglalkozás-szervező
A szakképesítés OKJ száma: 55 762 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás (762)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: szociális szolgáltatások

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3511Szociális segítőSzociális asszisztens
Foglalkozás?szervező
Személyi segítő
Mentálhigiénés munkatárs
Szociális gondozó
Szociális és mentálhigiénés munkatárs
Terápiás segítő
Közösségi gondozó
Nevelő
Szakgondozó


Ágazati besorolás: szociális szolgáltatások
A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

A Foglalkozás-szervező szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A foglalkozás?szervező a munka és terápiás jellegű foglalkozások szervezésében, megvalósításában tevékenykedik a szociális ellátás bentlakásos intézményeiben és a területi ellátásban. Folyamatosan biztosítja a humánus és jó munkafeltételeket. Megtanítja a munkavégzéshez szükséges ismereteket. Kidolgozza a személyre szabott teljesítmény értékelés és elismerés rendszerét.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa szociális problémák felismerésére, feltárására a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére általános ismereteket speciális helyzetekben történő alkalmazására rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre információk gyűjtésére, információforrások kezelésére különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére motiválásra segítőkész kapcsolatteremtésre konfliktusmegoldásra érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre informatikai és híradástechnikai eszközök használatára

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Foglalkozás-szervező képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 54 762 02 Szociális asszisztens, vagy 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő
Előírt gyakorlat: 3 év a szociális ellátás területén
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 80 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 600-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 762 01 azonosító számú, Foglalkozás-szervező megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10568-12 Munka és terápiás jellegű foglalkozások szervezési feladatai


A Foglalkozás-szervező komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
- Az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
- A képzés során elkészített, az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló napló bemutatása, leadása;
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
- Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
- A képzés során elkészített, az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló napló bemutatása, leadása;
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu