Fogászati asszisztens - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Fogászati asszisztens - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Fogászati asszisztens

Itt indítanak Fogászati asszisztens képzést:

Focus Oktatási Kft.

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Fogászati asszisztens
A szakképesítés OKJ száma: 54 720 02
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Egészségügy (általános programok) (720)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3325Fogászati asszisztensFogászati asszisztens


Ágazati besorolás: egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

A Fogászati asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A fogászati asszisztens:
? megteremti a biztonságos betegellátáshoz szükséges környezetet
? gondoskodik a rendelői higiénéről
? eszközös és beteg előkészítést végez a kezelések kivitelezéséhez.
? diagnosztikus és terápiás eljárások kivitelezésében segédkezik konzerváló fogászati, fogpótlási,
parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti, gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozásoknál.
? adminisztratív tevékenységet végez
? szervező, koordináló feladatokat lát el a praxis, a páciensek, a fogtechnikai laboratórium(ok) között.
? feladatait a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett végzi
A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaelőkészíteni a fogászati kezelésekhez műszereket, anyagokat, eszközöket, gyógyszereket a munkakörhöz szükséges műszerek, eszközök, gépek precíz kezelését végezni ismereteinek gyakorlatban való alkalmazására, a kezelési folyamatok átlátására, összefüggések felismerésére, megfelelő következtetések levonására prevenciós, diagnosztikai, konzerváló fogászati, parodontológiai, protetikai, dento?alveoláris sebészeti, gyermekfogászati, fogszabályozási, vizsgálatoknál, kezeléseknél, beavatkozásoknál a fogorvosnak segédkezni képalkotó módszereket szakszerűen alkalmazni; fogászati röntgenfelvételeket készíteni és archiválni orvosi utasításra önállóan végezni kompetencia?körnek megfelelő ellátási?, vizsgálati?, gondozási?, rehabilitációs feladatokat pszichés támogatást nyújtani a páciensnek betegmegfigyelést végezni sürgősségi esetek ellátásában segédkezni az orvosnak a fogászati eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújtani és a pácienst segíteni fogászati preveciós tevékenységekben, szűrővizsgálatokban segédkezni egészségnevelő, ?fejlesztő tevékenységet folytatni felvilágosítást adni a fogak és a szájüreg higiénéjének fenntartása érdekében, a tisztítás (speciális) módjairól, eszközeiről a vizsgáló?, kezelőhelyiségeket és a műszereket tisztán, sterilen tartani, fertőtlenítési, sterilezési eljárásokat szakszerűen alkalmazni felhasználói szintű informatikai tevékenységet végezni dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatot ellátni környezet?, tűz?, munka? és balesetvédelmi szabályokat betartani

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Fogászati asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 1080-1320 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 720 02 azonosító számú, Fogászati asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11110-16 Egészségügyi alapismeretek

11221-16 Alapápolás

11222-16 Klinikumi ismeretek

11142-16 Fogászati ismeretek

11143-16 Gyermekfogászat, fogszabályozás

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Fogászati asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu