Fluidumkitermelő technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Fluidumkitermelő technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Fluidumkitermelő technikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 544 02
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Bányászat és kitermelőipar (544)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Gépészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3111Bányászati technikusBányaipari aknász technikus
Gázipari technikus
Geológiai technikus
Geológus-geofizikus technikus
Kőolaj-és gázfúró technikus
Külszíni bányaipari technikus
Mélyfúró technikus
Mélyművelési bányaipari technikus
Olajipari technikus


Ágazati besorolás: Gépészet
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Fluidumkitermelő technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az ásványi nyersanyagot kutató, kitermelő, tároló és elszállító berendezések, az ásványi nyersanyagot előkészítő és elsődlegesen feldolgozó üzemek létesítésének, telepítésének, működtetésének, karbantartásának műszaki ellenőrzését végzi, feladata az előírásoknak megfelelő teljesítmény biztosítása


Bányászati tevékenységek ellenőrzését, normaidő-, teljesítmény mérését, ásványvagyon felmérését, termelvény- és készletmennyiség becslését, mérését végzi


Részt vesz a bányaveszélyek kialakulását megelőző, és a kialakult bányaveszélyek elhárítását célzó intézkedések meghozatalában, valamint végrehajtásában


Érvényben lévő védelmi utasítások megvalósíthatóságát ellenőrzi, a munkakörnyezetet figyelemmel kíséri, gondoskodik a biztonság fenntartásáról


Művelési határokat, tevékenységi terület tűz ki, termelő-berendezéseket, munkaeszközöket választ ki


Gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát ellenőrzi, azokat karban tartja


Biztonsági berendezéseket működtet


Veszélyes anyagokat, hulladékot, környezettudatosan kezel, mentesít


Közlekedési utakat készít, külszíni/földalatti létesítményeket, mozgáspályákat épít, energiaellátást kiépít.


Emelő-, vontató-, fúró-, szállítóberendezéseket kezel, biztosítószerkezeteket, berendezéseket alkalmaz.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • értelmezni a terveket, részletterveket készíteni és szerkeszteni
 • elkészíteni az ajánlatot, elkészíteni a vállalást
 • elkészíteni a kivitelezési és szerelési munkákat
 • irányítani a kivitelezési és szerelési munkákat
 • megszervezni az üzembe helyezési, beszabályozási, átadás-átvételi tevékenységeket
 • elvégezni a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységeket
 • tervezni és irányítani a karbantartási feladatokat
 • tervezni és szervezni a javítási feladatokat
 • tervezni és szervezni az átalakítási, korszerűsítési munkákat
 • tervezni és szervezni a bontási, hulladékkezelési és hasznosítási feladatokat
 • elvégezni az általános, adminisztratív jellegű tevékenységeket
 • működtetni a különböző fluidumkitermelő-rendszerek felszíni szerelvényeit, berendezéseit
 • szénhidrogén mezők gyűjtő- és előkészítő rendszereit kezelni
 • termelő kutakat, szállító távvezetékeket ellenőrizni
 • szerelési vázlatot készíteni
 • energetikai méréseket, számításokat végezni
 • szerszámokat, gépeket, motorokat, szivattyúkat kezelni, üzemeltetni
 • mélyfúró berendezésen kőzetbontási, lyukbefejezési, kútjavítási munkálatokat végezni
 • gépeket, berendezéseket karbantartani, gondoskodni az üzemszerű működésükről
 • fluidum kitermelést végezni


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
34 544 02Bányaművelőszakképesítés
54 544 01Bányaművelő technikusszakképesítés
54 544 03Gázipari technikusszakképesítés
31 544 03Mélyfúrórészszakképesítés
31 544 02 Fluidumkitermelőrészszakképesítés

A Fluidumkitermelő technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óraElmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 55 544 02 azonosító számú, Fluidumkitermelő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

10201-16 Fluidumkitermelő feladatok

10204-16 Mélyfúró feladatok

10200-16 Bányászati alapok

10196-16 Bányászati alapismeretek


A Fluidumkitermelő technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu