Fluidumkitermelő technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Fluidumkitermelő technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Fluidumkitermelő technikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 544 02
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Bányászat és kitermelőipar (544)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Gépészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3111Bányászati technikusMélyfúró technikus
Fluidumkitermelő technikus


Ágazati besorolás: Gépészet
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Fluidumkitermelő technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az ásványi nyersanyagot kutató, kitermelő, tároló és elszállító berendezések, az ásványi nyersanyagot előkészítő és elsődlegesen feldolgozó üzemek létesítésének, telepítésének, működtetésének, karbantartásának műszaki ellenőrzését végzi, feladata az előírásoknak megfelelő teljesítmény biztosítása
Bányászati tevékenységek ellenőrzését, normaidő-, teljesítmény mérését, ásványvagyon felmérését, termelvény- és készletmennyiség becslését, mérését végzi
Részt vesz a bányaveszélyek kialakulását megelőző, és a kialakult bányaveszélyek elhárítását célzó intézkedések meghozatalában, valamint végrehajtásában
Érvényben lévő védelmi utasítások megvalósíthatóságát ellenőrzi, a munkakörnyezetet figyelemmel kíséri, gondoskodik a biztonság fenntartásáról
Művelési határokat, tevékenységi terület tűz ki, termelő-berendezéseket, munkaeszközöket választ ki
Gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát ellenőrzi, azokat karban tartja
Biztonsági berendezéseket működtet
Veszélyes anyagokat, hulladékot, környezettudatosan kezel, mentesít
Közlekedési utakat készít, külszíni/földalatti létesítményeket, mozgáspályákat épít, energiaellátást kiépít.
Emelő-, vontató-, fúró-, szállítóberendezéseket kezel, biztosítószerkezeteket, berendezéseket alkalmaz.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaértelmezni a terveket, részletterveket készíteni és szerkeszteni elkészíteni az ajánlatot, elkészíteni a vállalást elkészíteni a kivitelezési és szerelési munkákat irányítani a kivitelezési és szerelési munkákat megszervezni az üzembe helyezési, beszabályozási, átadás-átvételi tevékenységeket elvégezni a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységeket tervezni és irányítani a karbantartási feladatokat tervezni és szervezni a javítási feladatokat tervezni és szervezni az átalakítási, korszerűsítési munkákat tervezni és szervezni a bontási, hulladékkezelési és hasznosítási feladatokat elvégezni az általános, adminisztratív jellegű tevékenységeket működtetni a különböző fluidumkitermelő-rendszerek felszíni szerelvényeit, berendezéseit szénhidrogén mezők gyűjtő- és előkészítő rendszereit kezelni termelő kutakat, szállító távvezetékeket ellenőrizni szerelési vázlatot készíteni energetikai méréseket, számításokat végezni szerszámokat, gépeket, motorokat, szivattyúkat kezelni, üzemeltetni mélyfúró berendezésen kőzetbontási, lyukbefejezési, kútjavítási munkálatokat végezni gépeket, berendezéseket karbantartani, gondoskodni az üzemszerű működésükről fluidum kitermelést végezni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Fluidumkitermelő technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 900-1300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 544 02 azonosító számú, Fluidumkitermelő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10196-16 Bányászati alapismeretek

10200-16 Bányászati alapok

10204-16 Mélyfúró feladatok

10201-16 Fluidumkitermelő feladatok

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.


A Fluidumkitermelő technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu