Erdészeti gépésztechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Erdészeti gépésztechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Erdészeti gépésztechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 521 02
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar (521)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Mezőgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3116Gépész technikusÉpítész-, épületgépész technológus
Gépipari mérnökasszisztens
Hőerő-gépészeti technikus
Hűtő és klíma technikus
Szellőzéstechnikus
Szellőztetési technikus
Gépipari automatizálási technikus
Fejlesztő technikus, gépipar
Gépkenési technikus
Gépszerelő technikus
Gépszerkesztő technikus
Szerszám- és készülékszerkesztő technikus


Ágazati besorolás: Mezőgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: agrárpolitikáért felelős miniszter

Az Erdészeti gépésztechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Részt vesz az erdészeti géprendszerek, gépek, berendezések, eszközök kiválasztásában, üzemeltetésében, karbantartásában és javításában. Erdészeti vállalatoknál, vállalkozásoknál, szolgáltató részlegeknél üzembe helyezi és átadja az új vagy felújított gépeket, irányítja az erdőgazdasági tevékenységet végző gépcsoportok munkáját. Előkészíti, előkészítteti a gépeket az előírt követelmények szerinti feladatok ellátásához. Végzi és szervezi az üzemzavarok feltárását, kivizsgálását és megszüntetését. Gondoskodik a termeléshez szükséges anyagok és a megtermelt erdei termékek, alapanyagok szállításáról, tárolásáról. Irányítja, végrehajtja az erdészeti termelés gépi munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket. Kapcsolatot tart az ügyféllel. Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat, valamint az erdészeti gépek kezelésére, üzemeltetésére, javítására vonatkozó Erdészeti Biztonsági Szabályzat előírásait. A vállalkozást a jogszabályoknak megfelelően működteti, fejlesztéseinek finanszírozásához felkutatja, kiválasztja, igénybe veszi a megfelelő forrásokat.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • a feladatai elvégzéséhez szükséges erdőgazdasági műszaki erőforrásokat az erdőgazdasági termelés gépeit, valamint az ehhez szükséges adaptereket kiválasztani,
 • talajművelést, tápanyagpótlást, vetést, ültetést, palántázást, csemetekerti növényápolást elvégezni,
 • végrehajtani a csemete kiemelést, a vermelést, valamint egyéb csemetekerti feladatokat,
 • elvégezni a fakitermelési feladatokat kézi és gépi eszközökkel,
 • elvégezni a vágástakarítást, a bozótirtást, a tuskózást, valamint a tuskó kiemelést,
 • motorfűrésszel, döntési, gallyazási és darabolási feladatokat ellátni,
 • választékolást pontosan végrehajtani,
 • közelítést végrehajtani csörlős, traktoros és egyéb közelítő géppel,
 • szállítási feladatokat végezni és egyéb vágástéri faanyagmozgató gépeket üzemeltetni,
 • a kérgező, hasító, aprító felkészítő gépeket (üzemeltetni),
 • erdészeti rakodó gépekkel faanyagot mozgatni, rakodási feladatokat végrehajtani,
 • a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket kezelni,
 • az erdőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel bevizsgálni, hibabehatárolást végezni,
 • szerkezeti egységek, alkatrészek hibafelvételezését elvégezni,
 • javítási, karbantartási dokumentációt értelmezni, készíteni és vezetni,
 • karbantartási, javítási ütemtervet készíteni, javaslatot tenni az erdőgazdasági termelés gépeinek és erőforrásainak javítására, felújítására,
 • ellenőrizni az erdőgazdasági gépek funkcionális működését és átadni az üzemeltetőnek,
 • irányítani és végrehajtani az erdőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását,
 • irányítani az erdőgazdasági munkálatokat, biztosítani a műszaki feltételeket,
 • betartani és betartatni az erdőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetése és javítása során a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, valamint az Erdészeti Biztonsági Szabályzatot,
 • piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani és működtetni a vállalkozását,
 • meghatározni termékei, szolgáltatásai árát, értékesítésének folyamatát,
 • adott vállalkozás tervezéséhez, működtetéséhez hatékony analitikus nyilvántartási rendszert kialakítani, működtetni,
 • mezőgazdasági termelési folyamatokhoz elő-, utó- és közbülső kalkulációt végezni,
 • a termék előállítási, szolgáltatási folyamat anyag-, eszköz- és élőmunka igényét meghatározni.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 521 05Mezőgazdasági gépésztechnikusszakképesítés
34 521 08Mezőgazdasági gépészszakképesítés
54 521 01Élelmiszeripari gépésztechnikusszakképesítés

Az Erdészeti gépésztechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 0 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

Az 54 521 02 azonosító számú, Erdészeti gépésztechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10925-16 Agrárműszaki alapok

11510-16 Erdőgazdasági erőforrások

10976-16 Erdőgazdasági termelés gépei

10977-16 Gépek üzemeltetése az erdőgazdaságban

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11600-16 Erdészeti alapismeretek

11906-16 Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek


Az Erdészeti gépésztechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító vezetői engedély ("T" kategóriára, korlátozás nélkül érvényes vezetői jogosultság, illetve "C+E" vagy "C1+E" kategóriára érvényes vezetői engedély).


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu