Ellenőrzési szakelőadó - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Ellenőrzési szakelőadó - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Ellenőrzési szakelőadó
A szakképesítés OKJ száma: 55 344 04
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás (344)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3614Számviteli ügyintézőFőkönyvi könyvelő
Főkönyvi munkatárs
Számviteli előadó
Analitikus könyvelő
Analitikus nyilvántartó
Anyagkönyvelő
Banki könyvelő
Díjkönyvelő
Folyószámla könyvelő
Forgalmi könyvelő
Gépkönyvelő
Készletkönyvelő
Kontírozó könyvelő
Könyvelői adminisztrátor
Leíró könyvelő
Számviteli ügyintéző
Készlet- és anyagnyilvántartó


Ágazati besorolás: Közgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: számviteli szabályozásért felelős miniszter (államháztartásért felelős miniszter)

Az Ellenőrzési szakelőadó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az ellenőrzési szakelőadó alkalmas a vállalkozások, államháztartási szervezetek és egyéb szervezetek ellenőrzési feladatainak értelmezésére, egy-egy szervezet ellenőrzésével kapcsolatos feladatok megtervezésére, az ellenőrzési feladatok komplex ellátására, beleértve azok előkészítését, megszervezését, végrehajtását, megállapításainak, következtetéseinek és javaslatainak összefoglalását, a hasznosítás figyelemmel kísérését. A szakelőadó ellenőrzést végez a korszerű informatikai környezetben, alkalmazza az általánosan használt pénzügyi, számviteli és ellenőrzési szoftvereket. Az ellenőrzési szakelőadó képes hatósági ellenőrzési feladatok ellátására, adó, vám és jövedéki ellenőrzések önálló végrehajtására.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • közreműködni vállalkozások, államháztartási szervezetek és egyéb szervek ellenőrzési tevékenységének belső szabályozásában,
 • részt venni a belső kontrollrendszer működtetésében,
 • elvégezni a kontrolltevékenységeket,
 • végrehajtani a belső ellenőrzési tevékenységet,
 • előkészíteni, illetve elkészíteni az ellenőrzés stratégiáját és éves tervét,
 • előkészíteni a különböző típusú ellenőrzéseket,
 • irányítani egy-egy ellenőrzés végrehajtását,
 • elvégezni dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzési feladatokat,
 • alkalmazni az ellenőrzési módszertanokat és eljárásokat,
 • írásba foglalni megállapításait, következtetéseit és javaslatait,
 • figyelemmel kísérni az ellenőrzések gyakorlati hasznosítását,
 • gondoskodni az ellenőrzések megfelelő dokumentálásáról és minőségbiztosításáról,
 • vizsgálni a különböző szervezetek céljainak megvalósítását,
 • ellenőrizni a szervezetek felépítésének és feladatainak összhangját,
 • értékelni a belső szabályozottságot,
 • vizsgálni a személyi feltételeket, a humánerőforrás gazdálkodást,
 • vizsgálni a tárgyi feltételeket, a fejlesztések, felújítások és karbantartások hatását,
 • vizsgálni a vagyonvédelem helyzetét,
 • vizsgálni a számviteli rend, bizonylati fegyelem érvényesítését,
 • vizsgálni és értékelni az információs rendszerek működését, azok feltételeit, a számítástechnikai,
 • eszközök és programok alkalmazását,
 • ellenőrizni a beszámoló készítési kötelezettség teljesítését, elemezni a beszámolót,
 • értékelni a belső kontrollrendszer működését,
 • értékelni a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség szempontjainak érvényre jutását,
 • controller tevékenységet végezni,
 • átlátni az uniós támogatások ellenőrzési rendszerét,
 • a tulajdonosi és hatósági ellenőrzések különböző típusaihoz igazodó ellenőrzési módszereket alkalmazni.

 Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 344 07Vállalkozási mérlegképes könyvelőszakképesítés-ráépülés
55 344 03Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelőszakképesítés-ráépülés
55 344 02Államháztartási mérlegképes könyvelőszakképesítés-ráépülés

Az Ellenőrzési szakelőadó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség:

55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő vagy

55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő vagy

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő

Továbbá korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, továbbá aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából mérlegképes könyvelő.


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincsElmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 240 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 344 04 azonosító számú, Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10790-12 A hazai ellenőrzés rendszere és módszertana

10791-12 Az ellenőrzési ismeretek és módszerek alkalmazása


Az Ellenőrzési szakelőadó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu