Ellenőrzési szakelőadó - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Ellenőrzési szakelőadó - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Ellenőrzési szakelőadó
A szakképesítés OKJ száma: 55 344 04
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás (344)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3614Számviteli ügyintézőBelső ellenőrzési munkatárs
Ellenőrzési szakelőadó
Pénzügyi és számviteli szakellenőr
Kontroller
Számlaellenőr


Ágazati besorolás: közgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: számviteli szabályozásért felelős miniszter (államháztartásért felelős miniszter)

Az Ellenőrzési szakelőadó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az ellenőrzési szakelőadó alkalmas a vállalkozások, államháztartási szervezetek és egyéb szervezetek ellenőrzési feladatainak értelmezésére, egy-egy szervezet ellenőrzésével kapcsolatos feladatok megtervezésére, az ellenőrzési feladatok komplex ellátására, beleértve azok előkészítését, megszervezését, végrehajtását, megállapításainak, következtetéseinek és javaslatainak összefoglalását, a hasznosítás figyelemmel kísérését.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaközreműködni vállalkozások, államháztartási szervezetek és egyéb szervek ellenőrzési tevékenységének belső szabályozásában, részt venni a belső kontrollrendszer működtetésében, elvégezni a kontrolltevékenységeket, végrehajtani a belső ellenőrzési tevékenységet, előkészíteni, illetve elkészíteni az ellenőrzés stratégiáját és éves tervét, előkészíteni a különböző típusú ellenőrzéseket, irányítani egy-egy ellenőrzés végrehajtását, elvégezni dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzési feladatokat, alkalmazni az ellenőrzési módszertanokat és eljárásokat, írásba foglalni megállapításait, következtetéseit és javaslatait, figyelemmel kísérni az ellenőrzések gyakorlati hasznosítását, gondoskodni az ellenőrzések megfelelő dokumentálásáról és minőségbiztosításáról, vizsgálni a különböző szervezetek céljainak megvalósítását, ellenőrizni a szervezetek felépítésének és feladatainak összhangját, értékelni a belső szabályozottságot, vizsgálni a személyi feltételeket, a humánerőforrás gazdálkodást, vizsgálni a tárgyi feltételeket, a fejlesztések, felújítások és karbantartások hatását, vizsgálni a vagyonvédelem helyzetét, vizsgálni a számviteli rend, bizonylati fegyelem érvényesítését, vizsgálni és értékelni az információs rendszerek működését, azok feltételeit, a számítástechnikai, eszközök és programok alkalmazását, ellenőrizni a beszámoló készítési kötelezettség teljesítését, elemezni a beszámolót, értékelni a belső kontrollrendszer működését, értékelni a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség szempontjainak érvényre jutását, controller tevékenységet végezni, átlátni az uniós támogatások ellenőrzési rendszerét, a tulajdonosi és hatósági ellenőrzések különböző típusaihoz igazodó ellenőrzési módszereket alkalmazni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Ellenőrzési szakelőadó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő, 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő, 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő (Továbbiak a 7. fejezetben)
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 240-360 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Távoktatás

Az 55 344 04 azonosító számú, Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10790-12 A hazai ellenőrzés rendszere és módszertana

10791-12 Az ellenőrzési ismeretek és módszerek alkalmazása


Az Ellenőrzési szakelőadó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu