Élelmiszeripari analitikus technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Élelmiszeripari analitikus technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari analitikus technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 541 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Élelmiszergyártás (541)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Élelmiszeripar

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3113Élelmiszer-ipari technikusÉlelmiszeripari laboráns
Élelmiszer-analitikus technikus
Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns


Ágazati besorolás: Élelmiszeripar
A szakképesítésért felelős miniszter: földművelődésügyi miniszter

Az Élelmiszeripari analitikus technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az élelmiszeripari analitikus technikus képes a szakmai ismereteikre támaszkodva az élelmiszeripari
nyersanyagok, félkész- és késztermékek analitikai vizsgálatát megszervezni és elvégezni, a mért adatok
elsődleges feldolgozását megoldani és a kapott eredmények alapján az élelmiszereket minősíteni, a középszintű
élelmiszeranalitikai vezetői feladatokat ellátni, felsőfokú szakirányban továbbtanulni. Higiénikusi és
minőségbiztosítási tevékenységet láthat el.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa munkaterületet előkészíteni, - mintát venni, - minták előkészítését végezni, - a munkafolyamatot előkészíteni, - laboratóriumi méréseket végezni, - laboratóriumi eszközöket, műszereket használni, - minták összetételének minőségi meghatározását elvégezni, - minták összetételének mennyiségi meghatározását elvégezni, - adminisztrációs munkát végezni, - a vizsgált mintát a kapott eredmények alapján minősíteni, - technológiai utasításokat, környezetvédelmi, munkavédelmi és minőségbiztosítási, higiéniai előírásokat betartani és betartatni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Élelmiszeripari analitikus technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: érettségi végzettség
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 11. évfolyamot követően 70 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: - óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

Az 54 541 01 azonosító számú, Élelmiszeripari analitikus technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10891-16 Mikrobiológia, higiénia és minőségbiztosítás

11955-16 Élelmiszeripari műveletek

10895-12 Általános élelmiszeripari technológiák

10892-12 Élelmiszeranalitika

10893-12 Élelmiszeranalitikai vizsgálatok

10890-16 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

10896-12 Élelmiszeranalitikai számítások


Az Élelmiszeripari analitikus technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu