Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével)
A szakképesítés OKJ száma: 54 212 02
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet (212)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
2724Zeneszerző, zenész, énekes


Ágazati besorolás: Művészet, közművelődés, kommunikáció
A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter

Az Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az egyházzenész gyülekezetének zenei életében alakítólag részt vesz, s azt szakterületének megfelelően irányítja.


A kántor-énekvezető ellátja a felekezetének megfelelő istentiszteleten az alapvető egyházzenei szolgálatot, az egyházi ének vezetését.


A kántor-kórusvezető a kórussal rendszeres istentiszteleti tevékenységet végez, gyülekezetében az egyházzenét irányítja.


A kántor-orgonista az istentiszteleti alkalmakon a gyülekezet énekét és az énekkart kíséri, és azt a liturgikus szabályoknak megfelelő önálló orgonajátékkal gazdagítja.


Az egyházzenész, mint énekes, hangszeres előadóművész, zongorakísérő, vagy zenei együttesek tagja, a megszerzett szakmai ismeretek birtokában közreműködik a képzettségének megfelelő műfajú - nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken, hangversenyeken, - zenés egyházi rendezvényeken, előadásokon, - hanglemez felvételeken, - rádió- és televízió felvételeken, valamint - a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson. A közművelődés terén betölthet műsorszerkesztői, zenei műsorvezetői, ügyintézői munkaköröket.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező kántor-énekvezető szakmairány esetén képes:

 • a szolfézs, a zeneelmélet és a zenetörténet követelményeinek megfelelni
 • felekezeti hovatartozásának megfelelően a hittan, az egyházi élet és főként a liturgia alapvető elemeiben, az egyházzene történetének fő korszakaiban tájékozódni
 • a felekezeti énekrepertoár fő műfajait, annak jellemvonásait, az egyes egyházzenei műfajok liturgikus alkalmazásának kritériumait a gyakorlatba vinni
 • az egyházi zenére, annak minőségére és alkalmazására vonatkozó legfontosabb egyházi rendelkezéseket a gyakorlatban megvalósítani
 • a felekezetében szokásos alapvető istentiszteleti énekanyagot tisztán és szépen formálva énekelni
 • a liturgiának, a művészi követelményeknek és a különféle helyi adottságoknak megfelelő módon istentiszteleti énekrendet összeállítani
 • az orgona felépítésére és ápolására vonatkozó alapvető tudnivalókat a gyakorlatban alkalmazni
 • orgonán az istentiszteleti énekanyagot kísérni
 • orgonán egyszerűbb orgonaműveket előadni
 • szkólának, kisebb énekkarnak könnyebb egy- és többszólamú darabokat betanítani, azokat vezényelni

A szakképesítéssel rendelkező kántor-kórusvezető szakmairány esetén képes (a kántor-énekvezető szakmairánynál leírtakon kívül):

 • szkólának, kisebb énekkarnak közepes nehézségű műveket, egy- és többszólamú darabokat betanítani, azokat vezényelni

A szakképesítéssel rendelkező kántor-orgonista szakmairány esetén képes (a kántor-énekvezető szakmairánynál leírtakon kívül):

 • orgonán az istentiszteleti énekanyagot és nehezebb tételeket kísérni
 • orgonán közepes nehézségű orgonaműveket előadni


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 212 03Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés-ráépülés
54 212 01Artista II. (a szakmairány megnevezésével)szakképesítés
54 212 03Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés
54 215 01Gyakorló hangszerkészítő és ?javító (a hangszercsoport megjelölésével)szakképesítés
54 212 04Jazz zenész II. (a szakmairány megnevezésével)szakképesítés
54 212 05Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével)szakképesítés
54 212 06Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés
54 212 08Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megnevezésével)szakképesítés
54 212 09Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés

Az Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:

A elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel.


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: igen
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével, például hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások formájában is.&l

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 212 02 azonosító számú, Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10603-16 Egyházi zene szolgáltatása

10604-16 Kántor-énekvezető tevékenysége (Kántor-énekvezető)

11499-12 Foglalkoztatás II.

10605-16 Kántor-kórusvezető tevékenysége (Kántor-kórusvezető)

10606-16 Kántor-orgonista tevékenysége (Kántor-orgonista)

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)


Az Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu