Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével)
A szakképesítés OKJ száma: 54 212 02
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet (212)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
2724Zeneszerző, zenész, énekesKántor?énekvezető
Kántor?kórusvezető
Kántor?orgonista
Korrepetítor
Zenész, billentyűs
Zenész, fafúvós
Zenész, húros/vonós
Zenész, rézfúvós
Zenész, ütős
Énekes
Vokalista
Zeneművek szerzője
Dalszerző


Ágazati besorolás: művészet, közművelődés, kommunikáció
A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter

Az Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az egyházzenész gyülekezetének zenei életében alakítólag részt vesz, s azt szakterületének megfelelően irányítja.
A kántor?énekvezető ellátja a felekezetének megfelelő istentiszteleten az alapvető egyházzenei szolgálatot, az egyházi ének vezetését.
A kántor?kórusvezető a kórussal rendszeres istentiszteleti tevékenységet végez, gyülekezetében az egyházzenét irányítja.
A kántor?orgonista az istentiszteleti alkalmakon a gyülekezet énekét és az énekkart kíséri, és azt a liturgikus szabályoknak megfelelő önálló orgonajátékkal gazdagítja.
Az egyházzenész, mint énekes, hangszeres előadóművész, zongorakísérő, vagy zenei együttesek tagja, a megszerzett szakmai ismeretek birtokában közreműködik a képzettségének megfelelő műfajú
? nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken, hangversenyeken,
? zenés egyházi rendezvényeken, előadásokon,
? hanglemez felvételeken,
? rádió? és televízió felvételeken, valamint
? a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson.
A közművelődés terén betölthet műsorszerkesztői, zenei műsorvezetői, ügyintézői munkaköröket.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaA szakképesítéssel rendelkező kántor?énekvezető szakmairány esetén képes: a szolfézs, a zeneelmélet és a zenetörténet követelményeinek megfelelni felekezeti hovatartozásának megfelelően a hittan, az egyházi élet és főként a liturgia alapvető elemeiben, az egyházzene történetének fő korszakaiban tájékozódni a felekezeti énekrepertoár fő műfajait, annak jellemvonásait, az egyes egyházzenei műfajok liturgikus alkalmazásának kritériumait a gyakorlatba vinni az egyházi zenére, annak minőségére és alkalmazására vonatkozó legfontosabb egyházi rendelkezéseket a gyakorlatban megvalósítani a felekezetében szokásos alapvető istentiszteleti énekanyagot tisztán és szépen formálva énekelni a liturgiának, a művészi követelményeknek és a különféle helyi adottságoknak megfelelő módon istentiszteleti énekrendet összeállítani az orgona felépítésére és ápolására vonatkozó alapvető tudnivalókat a gyakorlatban alkalmazni orgonán az istentiszteleti énekanyagot kísérni orgonán egyszerűbb orgonaműveket előadni szkólának, kisebb énekkarnak könnyebb egy? és többszólamú darabokat betanítani, azokat vezényelni A szakképesítéssel rendelkező kántor?kórusvezető szakmairány esetén képes (a kántor?énekvezető szakmairánynál leírtakon kívül): szkólának, kisebb énekkarnak közepes nehézségű műveket, egy? és többszólamú darabokat betanítani, azokat vezényelni A szakképesítéssel rendelkező kántor?orgonista szakmairány esetén képes (a kántor?énekvezető szakmairánynál leírtakon kívül): orgonán az istentiszteleti énekanyagot és nehezebb tételeket kísérni orgonán közepes nehézségű orgonaműveket előadni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 6. számú mellékletében a Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: A elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével, például hétvégi és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek form

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 900-1300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 212 02 azonosító számú, Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10603-16 Egyházi zene szolgáltatása

10604-16 Kántor-énekvezető tevékenysége (Kántor-énekvezető)

11499-12 Foglalkoztatás II.

10605-16 Kántor-kórusvezető tevékenysége (Kántor-kórusvezető)

10606-16 Kántor-orgonista tevékenysége (Kántor-orgonista)


Az Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu