Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
A szakképesítés OKJ száma: 55 344 03
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás (344)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: közgazdaságtan

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3614Számviteli ügyintézőSzámviteli ügyintéző
Analitikus könyvelő
Főkönyvi könyvelő
Számviteli előadó


Ágazati besorolás: közgazdaságtan
A szakképesítésért felelős miniszter: számviteli szabályozásért felelős miniszter

Az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az egyéb szervezetekre vonatkozó számviteli kormányrendelet hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.
Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás és a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.
Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.
Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat az egyéb szervezet alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaa feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályokat alkalmazni az egyéb szervezet alapításával, átalakulásával, megszűnésével kapcsolatos feladatokat ellátni a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani megítélni az egyéb szervezet pénzügyi helyzetét alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóbevalláshoz kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat alkalmazni a számviteli törvény, illetve az egyéb szervezetekre vonatkozó számviteli kormányrendelet előírásait, összeállítani az egyéb szervezet számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a számlarendjét a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni összeállítani az egyéb szervezet beszámolóját, közhasznúsági mellékletét alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat kialakítani az egyéb szervezet költség elszámolási rendszerét ellátni az alapítással, átalakulással, felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat munkája során használni a számítógépes programcsomagokat közreműködni a főkönyvi és az analitikus nyilvántartási rendszer, alrendszerek információs rendszerének kialakításában vizsgálni az egyéb szervezet működését, az ok-okozati összefüggések feltárását figyelemmel kísérni az egyéb szervezetek és az Európai Unió kapcsolatát, pályázati, elszámolási rendszerét elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást részt venni az ellenőrzési feladatok ellátásban

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző, 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző, 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés, 54 344 04 Államháztartási ügyintéző (Továbbiak a 7. fejezetben.)
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 280-420 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Távoktatás

Az 55 344 03 azonosító számú, Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban

10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása

10775-16 Adózási feladatok ellátása

10786-12 Egyéb szervezetek gazdálkodási feladatainak ellátása

10787-12 Egyéb szervezetek számviteli feladatainak ellátása

11886-16 Számviteli szervezési feladatok gyakorlata

10789-12 Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása


Az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró
vizsga eredményes letétele.
Iskolai rendszerű szakképzésben: az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu