Egészségügyi gyakorlatvezető - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Egészségügyi gyakorlatvezető - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi gyakorlatvezető
A szakképesítés OKJ száma: 55 720 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Egészségügy (általános programok) (720)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3339Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

Az Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az egészségügyi gyakorlatvezető az egészségügyi tevékenységet végző csapat azon tagja, aki a különböző ellátási, szolgáltatási területeken, gyakorlati oktatás keretében, a szakmai elméleti képzéssel és a szakképzési dokumentumokkal összhangban megfelelően felkészíti a tanulókat a választott hivatásuk gyakorlására, a szükséges szakmai kompetencia megszerzésére. Részt vesz a szakmai vizsga előkészítésében, és a tanuló folyamatos értékelésében. Közreműködik a tanulók egészségügyi pályára nevelésében, a tanulást elősegítő optimális légkör és a tanulási környezet kialakításában. Részt vesz a tudásmegosztásban a különböző képzési formák, módszerek, eszközök alkalmazásával, fejlesztésével, a duális képzés elvárásaihoz igazodva.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • gyakorlati munkaprogramot összeállítani
 • segíteni a tanulási nehézséggel küzdő tanulót
 • a tanulót objektíven értékelni
 • reflektíven gondolkodni
 • modern oktatási módszereket alkalmazni és IKT eszközöket használni
 • a tanulót megfelelően motiválni
 • tanulói csoportot irányítani
 • szakmai vizsgát előkészíteni
 • dokumentumokat elemezni, eredményeket feldolgozni
 • a tanuló képességeit fejleszteni
 • tanítási-tanulási folyamatot logikusan felépíteni


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Egészségügyi gyakorlatvezető képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

Országos Képzési Jegyzék (OKJ) előtti, illetve OKJ-ban szereplő egészségügyi végzettség

Szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettséget.


Előírt gyakorlat:

3 év egészségügyi munkakörben eltöltött gyakorlat


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincsElmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 1100 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 720 01 azonosító számú, Egészségügyi gyakorlatvezető megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11125-16 Pedagógiai interakció

11126-16 Szakmódszertan


Az Egészségügyi gyakorlatvezető komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Záródolgozat leadása az első vizsganap előtt 1 hónappal.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu