Egészségfejlesztési segítő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Egészségfejlesztési segítő - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Egészségfejlesztési segítő
A szakképesítés OKJ száma: 32 720 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Egészségügy (általános programok) (720)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3339Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozásúEgészségfejlesztési segítő


Ágazati besorolás: egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

Az Egészségfejlesztési segítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az egészségfejlesztési segítő képes az egészségügyi szolgálatokkal együttműködni, a lakosság egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférését előmozdítani, és a különböző egészségfejlesztéshez kapcsolódó színtereken
csapat munkában dolgozni. Munkája során kapcsolatot alakít ki és tart fenn a köznevelési intézményekkel és
civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irányítás mellett, a lakosság körében, elsődlegesen a családok mellett
végzi.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaFelismerni az ellátottak körében a halandóság szempontjából kiemelten fontos rizikótényezők jelenlétét, az egyént az alapellátáshoz irányítani Felismerni a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyéneket és családokat, egyszerű probléma?térképet készíteni Felismerni az akadályozottság különböző formáit, segíti a családot az ellátásban való hozzáférésben, valamint az egyszerűbb akadálymentesítési feladatok szervezésében, elvégzésében Kapcsolatot tartani a rászoruló családokkal, együttműködik a megélhetési problémákból fakadó krízishelyzetek kezelésében, megoldásában Fenntartani az infokommunikációs kapcsolatot szakmai irányítóival és szükség esetén egyéb, a segítő folyamatba bevont szervezettel, vagy annak képviselőjével Felmérni az egyén és a család alapvető szükségleteit és felismerni a szükségletek módosulása miatt bekövetkező problémákat Felismerni a családi vagy egyéni krízishelyzeteket, a krízishelyzetben lévő egyént vagy családot a megfelelő helyre irányítani Segíteni a családnak a tartósan beteg személy gondozása során Segíteni a családot a haldokló ápolásában, kapcsolatot tartani a hozzátartozókkal és a szakemberekkel Segíteni a halott körüli ügyintézési feladatokat, támogatást nyújtani a hozzátartozóknak Segíteni a családot a krónikus beteg személy megváltozott szükségleteinek kielégítésében, odafigyelni a család és a hozzátartozók mentális és fizikai állapotára is Tartósan fekvő beteg esetén felismerni az alapvető ápolási?gondozási hibákat, vagy az önellátási képesség részleges vagy teljes elvesztéséből fakadó problémákat (mozgatás hiánya, felfekvés, alultápláltság, kiszáradás) és haladéktalanul segítséget hívni Megtanítani a családtagokat, hozzátartozókat az otthonában ápolt beteg egyszerűbb gondozási műveleteinek elsajátítására, az ápolást könnyítő eszközök használatára Felismerni a háztartási baleseteket hordozó kockázati tényezőket, segíteni a családnak azok elhárításában Alapszinten, eszköz nélkül elsősegélyt nyújtani, biztonsággal hívni orvost, mentőt Részt venni a közösségi színterek munkáiban, szervezőként részt venni a közösség eseményein, szervezett rendezvényein Segíteni a lakosság körében végzett rendszeres, vagy alkalomszerű szűrővizsgálatok létrejöttét Környezetében felismerni a közegészségügyi?járványügyi kockázatokat hordozó tényezőket Részt venni a fejtetű, a rühesség szűrésében, egyszerűbb eseteinek ellátásában, a higiénés szabályokra vonatkozó ismeretek gyakorlati elsajátíttatásában Felismerni a magas rizikócsoportba tartozó populációban előforduló betegségeket (tuberkulózis, szexuális úton terjedő betegségek). Szükség esetén megtanítani a családot, vagy a beteg vagy egészséges egyént a megfelelő személyi higiéné fenntartására, a környezet fizikai és közegészségügyi biztonságának fenntartására Támogatni a családot és az egyént a dohányzásról való leszoktatásban és az egyéb káros szenvedélyek leküzdésében Hiteles kommunikációt folytatni, példamutatóan viselkedni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Egészségfejlesztési segítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 6. mellékletben az egészségügyi szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 300-400 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 32 720 01 azonosító számú, Egészségfejlesztési segítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11491-12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában

11492-12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában

11493-12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


Az Egészségfejlesztési segítő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu