Egészségfejlesztési segítő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Egészségfejlesztési segítő - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Egészségfejlesztési segítő
A szakképesítés OKJ száma: 32 720 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Egészségügy (általános programok) (720)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3339Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

Az Egészségfejlesztési segítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az egészségfejlesztési segítő képes az egészségügyi szolgálatokkal együttműködni, a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését előmozdítani, és a különböző egészségfejlesztéshez kapcsolódó színtereken csapat munkában dolgozni. Munkája során kapcsolatot alakít ki és tart fenn a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irányítás mellett, a lakosság körében, elsődlegesen a családok mellett végzi.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • Felismerni az ellátottak körében a halandóság szempontjából kiemelten fontos rizikótényezők jelenlétét, az egyént az alapellátáshoz irányítani
 • Felismerni a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyéneket és családokat, egyszerű probléma-térképet készíteni
 • Felismerni a fogyatékosság különböző formáit, segíti a családot az ellátásban való hozzáférésben, valamint az egyszerűbb akadálymentesítési feladatok szervezésében, elvégzésében
 • Kapcsolatot tartani a rászoruló családokkal, együttműködik a megélhetési problémákból fakadó krízishelyzetek kezelésében, megoldásában
 • Fenntartani az infokommunikációs kapcsolatot szakmai irányítóival és szükség esetén egyéb, a segítő folyamatba bevont szervezettel, vagy annak képviselőjével
 • Felmérni az egyén és a család alapvető szükségleteit és felismerni a szükségletek módosulása miatt bekövetkező problémákat
 • Felismerni a családi vagy egyéni krízishelyzeteket, a krízishelyzetben lévő egyént vagy családot a megfelelő helyre irányítani
 • Segíteni a családnak a tartósan beteg személy gondozása során
 • Segíteni a családot a haldokló ápolásában, kapcsolatot tartani a hozzátartozókkal és a szakemberekkel
 • Segíteni a halott körüli ügyintézési feladatokat, támogatást nyújtani a hozzátartozóknak
 • Segíteni a családot a krónikus beteg személy megváltozott szükségleteinek kielégítésében, odafigyelni a család és a hozzátartozók mentális és fizikai állapotára is
 • Tartósan fekvő beteg esetén felismerni az alapvető ápolási-gondozási hibákat, vagy az önellátási képesség részleges vagy teljes elvesztéséből fakadó problémákat (mozgatás hiánya, felfekvés, alultápláltság, kiszáradás) és haladéktalanul segítséget hívni
 • Megtanítani a családtagokat, hozzátartozókat az otthonában ápolt beteg egyszerűbb gondozási műveleteinek elsajátítására, az ápolást könnyítő eszközök használatára
 • Felismerni a háztartási baleseteket hordozó kockázati tényezőket, segíteni a családnak azok elhárításában
 • Alapszinten, eszköz nélkül elsősegélyt nyújtani, biztonsággal hívni orvost, mentőt
 • Részt venni a közösségi színterek munkáiban, szervezőként részt venni a közösség eseményein, szervezett rendezvényein
 • Segíteni a lakosság körében végzett rendszeres, vagy alkalomszerű szűrővizsgálatok létrejöttét
 • Környezetében felismerni a közegészségügyi-járványügyi kockázatokat hordozó tényezőket
 • Részt venni a fejtetű, a rühesség szűrésében, egyszerűbb eseteinek ellátásában, a higiénés szabályokra vonatkozó ismeretek gyakorlati elsajátíttatásában
 • Felismerni a magas rizikócsoportba tartozó populációban előforduló betegségeket (tuberkulózis, szexuális úton terjedő betegségek). Szükség esetén megtanítani a családot, vagy a beteg vagy egészséges egyént a megfelelő személyi higiéné fenntartására, a környezet fizikai és közegészségügyi biztonságának fenntartására
 • Támogatni a családot és az egyént a dohányzásról való leszoktatásban és az egyéb káros szenvedélyek leküzdésében
 • Hiteles kommunikációt folytatni, példamutatóan viselkedni


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Egészségfejlesztési segítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az egészségügyi szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában


Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincsElmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 300 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 32 720 01 azonosító számú, Egészségfejlesztési segítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11499-12 Foglalkoztatás II.

11493-12 Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz- és környezetvédelem

11492-12 Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában

11491-12 Kommunikáció és interakció a segítő munkában


Az Egészségfejlesztési segítő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu