Díszletkivitelező - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Díszletkivitelező - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Díszletkivitelező
A szakképesítés OKJ száma: 51 521 09
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar (521)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3715Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású


Ágazati besorolás: Művészet, közművelődés, kommunikáció
A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

A Díszletkivitelező szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A díszletkivitelező az intézmény szervezeti vezetőjének közvetlen munkatársa. Megtervezi és elvégzi az általános üzemeltetési és produkciós feladatokat. Koncepcionális kérdésekben a feladata a döntések előkészítése, míg a megvalósításban az irányító, koordináló feladatok ellátása Kapcsolatot tart a művészeti vezetéssel, a tervezővel és rendezővel, a színpadképek beépítése, valamint a változások megvalósítása ügyében Összehangolja a rendező és a tervező elképzeléseit a színpadi alkalmazás lehetőségeivel Műszaki szempontból megszervezi és lebonyolítja a külföldi, vidéki és más jellegű vendégjátékokat Együttműködik a szakterületek felelős vezetőivel Felelősségi körébe tartozik az intézmény színpadtechnikai eszközeinek összehangolt működésének biztosítása A műsorterv és a művészeti feladatok ismeretében irányítja a színpadi műszaki tárak munkáját, megszervezi a próbák, előadások és rendezvények műszaki kiszolgálását A műhelyvezetőkön keresztül irányítja a műhelyek munkáit, összehangolja és egyezteti azokat fontossági sorrendben Feladata a tevékenységi körének megfelelő feladatok specifikálása és koordinálása, a szükséges fejlesztések kivitelezésében való részvétel, a műszaki, technikai munkálatok felügyelete, az üzemeltetés ellenőrzése.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma

a kapott tervek alapján megtervezni a munkafolyamatokat és felmérni az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet színházi műszaki rajzokat értelmezni, és megvalósítani a munkájával összefüggő dokumentációk kezelni megtervezni és lebonyolítani az előadás színpadtechnikai folyamatait alkalmazni az intézményre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat a díszlettervek értelmezéséreKapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Díszletkivitelező képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: n
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincsElmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 120 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 51 521 09 azonosító számú, Díszletkivitelező megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10718-12 Szcenika

10715-12 Üzemeltetés és biztonságtechnika


A Díszletkivitelező komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele továbbá: Egy előzetesen elkészített, tetszőleges díszletterv szcenírozási vázlatának és a hozzá kapcsolódó műszaki leírást tartalmazó szakdolgozat elkészítése a meghatározott szakmai szempontok szerint. A szakdolgozatokat egyenként minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben az első vizsganap előtt 1 hónappal kell elkészíteni. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével továbbá: Egy előzetesen elkészített, tetszőleges díszletterv szcenírozási vázlatának és a hozzá kapcsolódó műszaki leírást tartalmazó szakdolgozat elkészítése a meghatározott szakmai szempontok szerint. A szakdolgozatokat egyenként minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben az első vizsganap előtt 1 hónappal kell elkészíteni.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu