Csecsemő és gyermekápoló - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Csecsemő és gyermekápoló - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Csecsemő és gyermekápoló
A szakképesítés OKJ száma: 55 723 02
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás (723)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3311Ápoló, szakápolóCsecsemő és gyermekápoló


Ágazati besorolás: egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

A Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A csecsemő? és gyermekápoló képes munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel
együttműködve végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Kompetencia szintjének
megfelelően részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban. Korszerű szemlélettel és
gyermekszeretettel végzi a beteg gyermekek ápolását, gondozását. Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és
a hozzátartozójával. Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget. Szakápolást végez.
Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz
Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során. Sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál. Kompetencia
szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és
rehabilitációban. Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározottak szerint.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaaz ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni munkáját az ápolási folyamat elvei szerint végezni, felmérni, tervezni, végrehajtani és értékelni szakmai tevékenységeit szisztematikus, egyénre szabott ápolást, szakápolást és gondozást nyújtani, amely a beteg gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul a sajátos nevelési igényű gyermek ellátását menedzselni segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget abban, hogy elérjék az egészség lehető legmagasabb fokát és megelőzzék a betegségeket munkája során biztonságos ápolási környezetet teremteni a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és a további ellátási kompetenciáról dönteni a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Csecsemő és gyermekápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: - óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

Az 55 723 02 azonosító számú, Csecsemő és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


12107-16 Szakápolás gyermek betegek esetén

11122-16 Kompetenciabővítő ismeretek a gyermekápolásban


A Csecsemő és gyermekápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu