Csapatszolgálati járőrtárs - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Csapatszolgálati járőrtárs - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Csapatszolgálati járőrtárs
A szakképesítés OKJ száma: 51 861 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem (861)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: Rendészet, honvédelem és közszolgálat

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
5251RendőrRendőr járőr
Objektumőr és kísérő
Fogdaőr


Ágazati besorolás: Rendészet, honvédelem és közszolgálat
A szakképesítésért felelős miniszter: belügyminiszter

A Csapatszolgálati járőrtárs szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedési, határrendészeti szakszolgálat ellátásával védi
a közbiztonságot és a belső rendet, az államhatár rendjét, részt vesz menekültügyi
feladatok ellátásában.
A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaáltalános szolgálati feladatokat teljesíteni szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket végrehajtani, kényszerítő eszközöket alkalmazni csapatszolgálati feladatokat teljesíteni tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási feladatokat ellátni közrendvédelmi feladatokat ellátni az államhatár rendjét védeni menekültügyi feladatokat ellátni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Csapatszolgálati járőrtárs képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: igen
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 1000-1500 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 51 861 01 azonosító számú, Csapatszolgálati járőrtárs megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok

10370-12 Őr-járőrtársi feladatok

10371-12 Csapatszolgálati feladatok


A Csapatszolgálati járőrtárs komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az előírt területi szakmai gyakorlatok értékelt, eredményes teljesítése.
E szakmát gyakorlókra vonatkozó külön jogszabályban meghatározott - fizikai,
erőnléti követelmények norma szerinti legalább megfelelt szintű teljesítése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban
foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak
szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga
teljesítésével.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az 5.2. pontban előírt valamennyi
modulzáró vizsga eredményes letétele. A képzési programban előírt gyakorlat
teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény
által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelés.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu