Csapatszolgálati járőrtárs - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Csapatszolgálati járőrtárs
 • A szakképesítés OKJ száma: 51 861 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Rendészet, honvédelem és közszolgálat
 • A szakképesítésért felelős miniszter: rendészetért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Csapatszolgálati járőrtárs - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5251
Rendőr

A csapatszolgálati járőrtárs szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedési, határrendészeti szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet, az államhatár rendjét, részt vesz menekültügyi feladatok ellátásában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • általános szolgálati feladatokat teljesíteni
 • szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni
 • őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni
 • személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket végrehajtani, kényszerítő eszközöket alkalmazni
 • csapatszolgálati feladatokat teljesíteni
 • tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási feladatokat ellátni
 • közrendvédelmi feladatokat ellátni
 • az államhatár rendjét védeni
 • menekültügyi feladatokat ellátni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 861 01
Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr)

A képzés feltételei

A csapatszolgálati járőrtárs képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: igen
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 1000 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 51 861 01 azonosító számú, Csapatszolgálati járőrtárs megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10371-12 Csapatszolgálati feladatok
 • 10370-12 Őr-járőrtársi feladatok
 • 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok

A csapatszolgálati járőrtárs komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerű szakképzés esetén az előírt területi szakmai gyakorlatok értékelt, eredményes teljesítése. E szakmát gyakorlókra vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott - fizikai, erőnléti követelmények norma szerinti legalább megfelelt szintű teljesítése. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelés.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu