Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező
A szakképesítés OKJ száma: 52 543 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás (543)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: faipar

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3114Fa- és könnyűipari technikusBőrkonfekció-ipari technikus
Cipőipari technikus
Bőripari technikus
Fa- és bútoripari technikus
Fafeldolgozó technikus
Bútoripari technikus
Ruhaipari technikus
Textilipari technikus
Textiltechnikus


Ágazati besorolás: faipar
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A bútoripari gyártás-előkészítő, szervező ismeri a biztonságos munkavégzéshez kapcsolódó
általános- és a faipari ágazatra vonatkozó előírásokat, szabályokat, és azok összefüggéseit. Képes a
biztonságos munkavégzéshez szükséges előírások megértésére, és a gyakorlatban való
felhasználására. Döntési helyzetekben figyelembe veszi a biztonságos munkavégzésre vonatkozó
előírásokat, szabályokat, és azok összefüggéseit. Felelősséget vállal a munkavégzéshez szükséges
előírások, szabályok betartásáért, és a rábízott munkaterületen dolgozóknál annak betartatásáért.
A bútoripari termékek gyártásához szükséges alap-és segédanyagokat, tulajdonságaik, felhasználási
területük alapján kiválasztja. A korpuszbútorok, tároló bútorok, asztalok, ülőbútorok, fekvőbútorok
gyártáshoz választott alap- és segédanyagokat a technológiai folyamatba illeszti. Alternatív
megoldásokat keres az optimális gyártásra. Felelősséget vállal a termék minőségért.
A bútoripari gyártás-előkészítő, szervező rendelkezik a bútoripari termékek műszaki dokumentáció
készítéshez szükséges gyártás- előkészítési-, szervezési ismeretekkel. Ismeri a korpuszbútorok,
tároló bútorok, asztalok, ülőbútorok, fekvőbútorok gyártástechnológiáját. Ismeri a műszaki
dokumentáció tartalmát, az egyes részeinek összefüggését, a gyártási feltételekkel való kapcsolatát.
A gépek, eszközök, technológiai eljárások közül kiválasztja, és a technológiai folyamatba illeszti az
adott bútoripari termék gyártásához legoptimálisabban használható gépeket, eszközöket,
technológiai eljárásokat. Nyitott az új technológia megoldások keresésére és alkalmazására.
Felelősséget vállal a gyártás-előkészítői tevékenységéért, annak gyakorlatban történő
megvalósításáért. Gyártásszervezői tevékenységében a problémák megoldásában önállóan jár el, a
rábízott munkaterületen dolgozó csoport munkáját irányítja.
A bútoripari gyártás-előkészítő, szervező felhasználói szinten ismeri a bútoripari célszoftverek
gyártás-előkészítést támogató alkalmazásait. Képes a bútoripari célszoftverek segítségével, az
egyszerű korpuszbútorok, tároló bútorok, asztalok, ülőbútorok, fekvőbútorok műszaki rajzát
elkészíteni, látvány tervet-, műszaki dokumentációt készíteni, anyag rendelést kiírni,
szabásjegyzéket-, művelettervet készíteni, a technológiai utasítást tervezni, és árkalkulációt
készíteni. Döntési helyzetekben figyelembe veszi az optimális tervezés, a hatékony termelés
lehetőségeit, és azok összefüggéseit. Elkötelezett a gyártás-előkészítő, szervező tevékenységében a
minőségi munkavégzés iránt. Felelősséget vállal a gyártás- előkészítő-szervező tevékenységéért, a
munkavégzéshez szükséges előírások, szabályok betartásáért, és a rábízott munkaterületen
dolgozóknál annak betartatásáért.
Ismeri a faipari CNC-gépek felépítését, működését, annak beállítását az adott bútoripari alkatrész
elkészítéséhez. Felismeri a CNC-gépek beállításánál megjelenő problémahelyzeteket, adekvát
megoldási javaslatokat fogalmaz meg. Igényli a folyamatos önképzést, munkájában alkalmazza a
legújabb megoldásokat, módszereket. Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt. Tevékenységét,
és a rábízott munkaterületen dolgozó csoport munkáját rendszeresen ellenőrzi.
Alapszinten ismeri a bútoripari idegen nyelvi szakkifejezéseket. Új idegen nyelvi szakkifejezéseket
önállóan szerez meg, munka tevékenységébe hasznosítja. Igényli a bútoripari szakkifejezések
gyarapítását, a folyamatos önképzés útján megszerzett idegen nyelvi szókincset munkája során
alkalmazza. Felelősséget vállal az idegen nyelvi szakkifejezések szakszerű használatáért.
Ismeri a vállalkozások létrehozásának és működtetésének rendjét, azok egymásra épülését. Képes a
vállalkozások létrehozásának és működtetésével kapcsolatos új információk önálló megszerzésére,
feldolgozására és használatára. Döntési helyzetekben figyelembe veszi a vállalkozások
működésének alapvető szabályait, jogi következményeit. Felelősséget vállal a saját tevékenységéért,
és a rábízott munkaterületen dolgozó csoport munkájáért.
A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmabetartani a munkavédelmi előírásokat gépeket, szerszámokat kiválasztani faanyagot, lapterméket, bútoripari segédanyagot kiválasztani korpuszbútorok, tároló bútorok gyártás- előkészítését, szervezését végezni asztalok gyártás- előkészítését, szervezését végezni ülőbútorok gyártás- előkészítését, szervezését végezni fekvőbútorok gyártás- előkészítését, szervezését végezni látványtervet készíteni bútoripari gyártási folyamatot előkészíteni, szervezni műszaki dokumentációt készíteni számítástechnikai eszközöket, bútoripari célszoftvereket használni faipari CNC-gépet működtetni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

A Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 700 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 52 543 01 azonosító számú, Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11810-16 Bútorgyártás-előkészítés, szervezés

11816-16 Bútoripari anyagok

11371-12 Biztonságos munkavégzés


A Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu