Burkoló - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Burkoló - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Burkoló
A szakképesítés OKJ száma: 34 582 13
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés (582)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: építészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7534BurkolóDíszítő mozaikos
Díszítőmozaik-burkoló
Járdakövező
Járdaszegély kövező
Kőlapburkoló
Térburkoló
Hidegfal- és padlóburkoló
Hidegburkoló
Homlokzatburkoló
Járólapozó
Burkoló kőműves
Díszburkoló
Épületburkoló


Ágazati besorolás: építészet
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Burkoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, díszítő burkolatait
készíti, azokat javítja, felújítja és bontja. Homlokzat-, lábazat burkolatokat és térburkolatokat készít,
javít, bont.
A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaalkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építészeti terveket, egyszerű burkolati tervet készíteni - a munkaterület felmérését követően a mellékelt tervek alapján megtervezni a munka technológiai sorrendjét és meghatározni az ahhoz szükséges anyagmennyiséget - alkalmazni a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket, berendezéseket és mérőeszközöket - a burkolat alatti aljzatot, a burkolat fogadófelületét előkészíteni hidegburkolat elhelyezésére - vízszintes és függőleges felületre kültéri- és beltéri hidegburkolatot, díszburkolatot, mozaik burkolatot készíteni - speciális burkolatot készíteni (üzemi körülmények, különleges szerkezek) - falazott és ragasztott homlokzatburkolatot készíteni - térburkolatokat készteni - a meghibásodott burkolatot javítani, cserélni, bontani - szükséges munkaállványt építeni és bontani - a munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni - munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket elvégezni - munkája során betartani a tűzvédelmi-, munka-, és balesetvédelmi szabályokat, ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű tárolását, felhasználását - gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról - gondoskodni a keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről - átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
34 582 01Ácsszakképesítés
34 582 02Bádogosszakképesítés
34 582 04Festő, mázoló, tapétázószakképesítés
54 582 02Hídépítő és -fenntartó technikusszakképesítés
34 582 14Kőművesszakképesítés
54 582 03Magasépítő technikusszakképesítés
54 582 04Mélyépítő technikusszakképesítés
34 582 10Szárazépítőszakképesítés
54 582 05Útépítő és -fenntartó technikusszakképesítés
54 582 06Vasútépítő és -fenntartó technikusszakképesítés
34 582 11Útépítőszakképesítés

A Burkoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: 800 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti
Nappali

Az 34 582 13 azonosító számú, Burkoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11499-12 Foglalkoztatás II.

11725-16 Térburkolás

11857-16 Speciális burkolás

11856-16 Hidegburkolás

11855-16 Burkolás előkészítés

10101-12 Építőipari közös tevékenység


A Burkoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak
szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint ?
egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu