Bőrfeldolgozó-ipari technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Bőrfeldolgozó-ipari technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Bőrfeldolgozó-ipari technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 542 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések (542)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Könnyűipar

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3114Fa- és könnyűipari technikusBőrkonfekció-ipari technikus
Cipőipari technikus
Bőripari technikus
Fa- és bútoripari technikus
Fafeldolgozó technikus
Bútoripari technikus
Ruhaipari technikus
Textilipari technikus
Textiltechnikus


Ágazati besorolás: Könnyűipar
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Bőrfeldolgozó-ipari technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Bőrfeldolgozó-ipari technikus önállóan vagy mérnöki irányítással bőr-, cipő-, szőrmeipari termékek gyártásában, a gyártási technológia kidolgozásában vesz részt.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • megtervezni a munkát és felmérni az ahhoz szükséges anyagmennyiséget
 • meghatározni a feldolgozásra kerülő anyagok tulajdonságait
 • gyártmánytervezést végezni
 • mintadarabot elkészíteni
 • próbagyártást végezni
 • a terméket elkészíteni
 • gyártástechnológiát kidolgozni
 • gyártási folyamatot szervezni
 • végterméket minősíteni
 • irányítani a termelést
 • munkával kapcsolatos dokumentációt elkészíteni
 • meglevő termelési és gyártási adatokat feldolgozni
 • elektronikus adatfeldolgozást végezni
 • ügyelni a munkavédelmi, biztonsági előírások betartására
 • minőségbiztosítást végezni


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
34 542 06Női szabószakképesítés
54 542 03Textilipari technikusszakképesítés
54 542 02Ruhaipari technikusszakképesítés
34 542 04Férfiszabószakképesítés
34 542 03Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállítószakképesítés
34 542 02Cipőkészítőszakképesítés
34 542 01Bőrdíszműves szakképesítés

A Bőrfeldolgozó-ipari technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óraElmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 800 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 542 01 azonosító számú, Bőrfeldolgozó-ipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11841-16 Bőrfeldolgozóiparban alkalmazott anyagfajták

11842-16 Gyártmányfejlesztés és gyártáselőkészítés a bőrfeldolgozó iparban

11843-16 Bőrfeldolgozó ipari alkatrészek szabása, előkészítése

11844-16 Bőrfeldolgozó-ipari gyártástechnológia, gyártásszervezés és minőség-ellenőrzés

11845-16 Bőrfeldolgozóipar munkavédelmi előírásai és fenntartható gazdasági-, társadalmi fejlődés és környezetvédelem a bőrfeldolgozó iparban

11499-12 Foglalkoztatás II.


A Bőrfeldolgozó-ipari technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Záródolgozat elkészítése, beadása iskolai rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára jelentkezéskor, az előzetes szakmai bírálattal együtt le kell adni a vizsgaszervező számára. Az értékelhető záródolgozatot és az előzetes szakmai bírálatot a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani. A záródolgozatot iskolai szaktanár és külsős konzulens értékeli külön-külön, az általuk meghatározott eredmények átlaga adja az A) gyakorlati vizsgafeladat 20%-os súlyértékének készítésre vonatkozó 10%-os súlyarányát.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu