Bányaművelő technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Bányaművelő technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Bányaművelő technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 544 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Bányászat és kitermelőipar (544)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Gépészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3111Bányászati technikusBányaipari aknász technikus
Gázipari technikus
Geológiai technikus
Geológus-geofizikus technikus
Kőolaj-és gázfúró technikus
Külszíni bányaipari technikus
Mélyfúró technikus
Mélyművelési bányaipari technikus
Olajipari technikus


Ágazati besorolás: Gépészet
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Bányaművelő technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Általános szakmai tudással rendelkező technikus, aki ismeri a külfejtéses és a mélyművelésű bányák munkafeladatait és az ott használatos gépek, berendezések üzemeltetését, karbantartását. Ezen munkafeladatok esetén a szén, érc, ásvány, bauxit, kő, homok stb. kitermeléséhez szükséges munkakörök betöltéséhez szükséges ismeretekkel, gyakorlattal rendelkezik és középfokon ismeri a vezetői munkafeladatokat.
Szilárd ásványok kitermelésével foglalkozik. Munkaköri leírása, utasítások, valamint konkrét munkamegbízás alapján feltárást, letakarítást, előkészítést, termelést, vagy felhagyást végez, jövesztés, biztosítás, rakodás, szállítás részfolyamatokkal. A folyamatok során betartja és betartatja az előzőekben felsorolt, utasításokban meghatározott szakmai ismereteket. Betartatja a gépek kezelésével, üzemeltetésével, indításával, és karbantartásával kapcsolatos utasításokat. Ismeri a munkahelyének jellemző veszély forrásait, ezeknek megfelelően hoz döntéseket, ad és végrehajt utasításokat.
A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmabetartani és betartatni a munka-, baleset-, egészség-, környezet- és tűzvédelmi előírásokat; - gondoskodni elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről, képes elsősegélyt nyújtani; - használni a technológiai dokumentációkban alkalmazott szabványos jelképes jelöléseket; - kialakítani a munkahelyet, munkakörnyezetet; - meghatározni és biztosítani a szükséges munkaerőt, munkaeszközt; - tervezni a gépkezelők termelési, gépalkalmazási és karbantartási munkáját; - munkaterületén szakellenőrzést végezni, irányítani a munkafeladatokat; - ellenőrző méréseket végezni, mérőműszereket alkalmazni; - bányászati gépek, berendezések alkalmazását, működési környezetét ellenőrizni, meggyőződni annak biztonságos voltáról; - kis- és középjavítási műveleteket végezni; - napi karbantartási műveleteket végezni; - betartani és betartatni a szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat; - Gondoskodni a keletkező mérgező gázok hatásainak csökkentéséről; - Intézkedni a váratlan események bekövetkeztekor; - Részt venni bányamentési feladatok ellátásában és irányításában; - Fejtési munkát végeztetni, jövesztő gépet kezeltetni, biztosítószerkezetet, berendezést kezeltetni; - rekultivációs feladatokat végeztetni, terepmunkát ellenőrizni.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
34 544 02Bányaművelőszakképesítés
54 544 03Gázipari technikusszakképesítés

A Bányaművelő technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 544 01 azonosító számú, Bányaművelő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

10195-12 Bányaipari technikus feladata

10199-12 Termelési feladatok

10194-12 Bányagépek működtetése

12119-16 Mélybányászati alapok

11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

10196-16 Bányászati alapismeretek

10198-12 Logisztika, karbantartás

11420-12 Külszíni bányászat


A Bányaművelő technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak
szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint ?
egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu