Bányaművelő technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Bányaművelő technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Bányaművelő technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 544 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Bányászat és kitermelőipar (544)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Gépészet

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3111Bányászati technikusBányaipari aknász technikus
Gázipari technikus
Geológiai technikus
Geológus-geofizikus technikus
Kőolaj-és gázfúró technikus
Külszíni bányaipari technikus
Mélyfúró technikus
Mélyművelési bányaipari technikus
Olajipari technikus


Ágazati besorolás: Gépészet
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

A Bányaművelő technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Általános szakmai tudással rendelkező technikus, aki ismeri a külfejtéses és a mélyművelésű bányák munkafeladatait és az ott használatos gépek, berendezések üzemeltetését, karbantartását. Ezen munkafeladatok esetén a szén, érc, ásvány, bauxit, kő, homok stb. kitermeléséhez szükséges munkakörök betöltéséhez szükséges ismeretekkel, gyakorlattal rendelkezik és középfokon ismeri a vezetői munkafeladatokat.


Szilárd ásványok kitermelésével foglalkozik. Munkaköri leírása, utasítások, valamint konkrét munkamegbízás alapján feltárást, letakarítást, előkészítést, termelést, vagy felhagyást végez, jövesztés, biztosítás, rakodás, szállítás részfolyamatokkal. A folyamatok során betartja és betartatja az előzőekben felsorolt, utasításokban meghatározott szakmai ismereteket. Betartatja a gépek kezelésével, üzemeltetésével, indításával, és karbantartásával kapcsolatos utasításokat. Ismeri a munkahelyének jellemző veszély forrásait, ezeknek megfelelően hoz döntéseket, ad és végrehajt utasításokat.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • betartani és betartatni a munka-, baleset-, egészség-, környezet- és tűzvédelmi előírásokat;
 • gondoskodni elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről, képes elsősegélyt nyújtani;
 • használni a technológiai dokumentációkban alkalmazott szabványos jelképes jelöléseket;
 • kialakítani a munkahelyet, munkakörnyezetet;
 • meghatározni és biztosítani a szükséges munkaerőt, munkaeszközt;
 • tervezni a gépkezelők termelési, gépalkalmazási és karbantartási munkáját;
 • munkaterületén szakellenőrzést végezni, irányítani a munkafeladatokat;
 • ellenőrző méréseket végezni, mérőműszereket alkalmazni;
 • bányászati gépek, berendezések alkalmazását, működési környezetét ellenőrizni, meggyőződni annak biztonságos voltáról;
 • kis- és középjavítási műveleteket végezni;
 • napi karbantartási műveleteket végezni;
 • betartani és betartatni a szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat;
 • gondoskodni a keletkező mérgező gázok hatásainak csökkentéséről;
 • intézkedni a váratlan események bekövetkeztekor;
 • részt venni bányamentési feladatok ellátásában és irányításában;
 • fejtési munkát végeztetni, jövesztő gépet kezeltetni, biztosítószerkezetet, berendezést kezeltetni;
 • rekultivációs feladatokat végeztetni, terepmunkát ellenőrizni.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 544 03Gázipari technikusszakképesítés
34 544 02Bányaművelőszakképesítés

A Bányaművelő technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óraElmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 544 01 azonosító számú, Bányaművelő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11420-12 Külszíni bányászat

10198-12 Logisztika, karbantartás

10196-16 Bányászati alapismeretek

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

10194-12 Bányagépek működtetése

10199-12 Termelési feladatok

10195-12 Bányaipari technikus feladata

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


A Bányaművelő technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu