Avionikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Avionikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Avionikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 525 03
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása (525)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közlekedés

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7341Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítójaPLC programozó
Elektromos gép- és készülékszerelő
Elektrolakatos
Elektromechanikai műszerész
Háztartás-elektronikai műszerész
Villamossági szerelő
Akkumulátor-javító és kezelő
Autóelektronikai műszerész
Automatikai műszerész
Ügyvitel-technikai műszerész
Híradástechnikai műszerész
Mechatronikai műszerész
Mechatronikai szerelő


Ágazati besorolás: Közlekedés
A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter

Az Avionikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az avionikus a légijármű fedélzetén a repülőelektronikai és az elektromos rendszerek ellenőrzését, hibafelvételezését, karbantartását és hibajavítását végzi forgalmi karbantartási környezetben. Magasabb szintű karbantartási munkák esetén hangárkörnyezetben repülőelektronikai és elektromos berendezéseket cserél, javít, rendszereket ellenőriz, és működéspróbát végez a karbantartási utasítás szerint. Munkájához rendelkezik a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 1321/2014/EU rendelet, III. mellékletében (Part 66) előírt ismeretekkel.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
  • a megfelelő kéziszerszámok, ellenőrző berendezések és kiszolgáló eszközök használatával ellenőrizni, karbantartani és javítani a fedélzeti műszer rendszereket, a hírközlő és rádió navigációs rendszereket, a hajtómű ellenőrző és vezérlő rendszereket, a villamos energia rendszert, valamint az automatikus repülésvezérlő rendszert;
  • munkája során felismerni és alkalmazni a megfelelő jogszabályi és humán faktor környezetet;
  • angol nyelvű karbantartási dokumentációt használni;
  • kiszerelt repülőelektronikai és elektromos komponenseken ellenőrzést, karbantartást és hibajavítást végezni;
  • meghatározni és felismerni, valamint vezetni a szükséges dokumentációkat.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 525 13Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelőjeszakképesítés
34 543 05Kishajóépítő-, -karbantartószakképesítés
34 525 05Járműkarosszéria készítő, szerelőszakképesítés
34 841 01Gépjármű-építési, szerelési logisztikusszakképesítés
34 525 02Gépjármű mechatronikusszakképesítés
54 525 12Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelőjeszakképesítés
54 525 11Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelőszakképesítés
54 525 10Repülőgép szerelőszakképesítés
34 525 07Motorkerékpár-szerelőszakképesítés
54 525 09Kocsivizsgálószakképesítés
34 525 06Karosszérialakatosszakképesítés
34 525 04Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonószakképesítés
34 525 03Járműfényezőszakképesítés
54 841 01Hajózási technikusszakképesítés
34 841 03Hajós szakmunkásszakképesítés
34 525 01Gépjárműépítő, szerelőszakképesítés
54 525 02Autószerelőszakképesítés
54 525 01Autóelektronikai műszerészszakképesítés

Az Avionikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

szakgimnázium esetében 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 800 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 525 03 azonosító számú, Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10428-12 Légijárművek aerodinamikája, szerkezete és rendszerei

10429-12 Légijármű hajtómű-alapismeretek

10430-16 Légiközlekedési jogszabályok és humán faktor

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.


Az Avionikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu