Autótechnikus - OKJ 2018 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Autótechnikus - OKJ 2018 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Autótechnikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 525 01
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszinű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása (525)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Közlekedés

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7331Gépjármű- és motorkarbantartó, -javítóAutóbusz-szerelő
Autódiagnosztikai szerelő
Autójavító
Közúti járműszerelő
Teherautó szerelő


Ágazati besorolás: Közlekedés
A szakképesítésért felelős miniszter: nemzeti fejlesztési miniszter

Az Autótechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az autótechnikus a közúti járművek rendeltetésszerű használatának műszaki feltételeit biztosító járműfenntartás teljes műszaki-gazdasági tevékenységét ellátja, mely tartalmazza a járművek valamennyi gépészeti, villamos és elektronikus egységére vonatkozó karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, beállítási és fenntartási műveleteit, valamint a szervezési, vezetési, nyilvántartási és ügyviteli feladatokat.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmakommunikációs kapcsolatot létesíteni a jármű irányított rendszereivel; alkalmazni, kezelni a kommunikációs eszközöket (on-board diagnosztika); meghatározni a szükséges munkaműveleteket; - kezdeményezni és végrehajtani a programfeltöltést, programfrissítést; - szemrevételezéssel és off-board diagnosztikai eszközökkel elvégezni a jármű mechanikai, mechatronikai rendszereinek állapotvizsgálatát, különös tekintettel a műszaki vizsga követelményeire; - diagnosztizálni, karbantartani, alkatrészcserével javítani a belső égésű Otto- és dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó, keverékképző, gyújtó és izzító rendszereit; - elvégezni a rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát; - elvégezni a motorok levegőellátó, feltöltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani; - elvégezni a fázisszög- és löketállítású töltetcsere szelepvezérlő rendszer vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani; - elvégezni a főegységek szabályozott hűtőrendszereinek vizsgálatát; - elvégezni az erőátviteli rendszer teljes átvizsgálását; - elvégezni az összkerékhajtású gépjárművek görgős fékerőmérő próbapadi fékvizsgálatát; - ellenőrizni a kormányzás és a kormányszerkezet vizsgálatát diagnosztikai módszerekkel; - ellenőrizni a korrekciós hátsókerék kormányzást, a beavatkozó elemeket, vezérlést; - ellenőrizni az aktív stabilizátor szerkezeteket, a beavatkozó elemeket, vezérlést; - ellenőrizni a korszerű nem aktív és aktív futómű szerkezeteket; - ellenőrizni a korszerű, szabályozott fékrendszerek állapot- és működésvizsgálatát;diagnosztizálni, szervizműveleteket végezni; - ellenőrizni, diagnosztizálni az utasvisszatartó rendszereket (biztonsági öv, légzsák); - ellenőrizni a közlekedésbiztonság célját szolgáló vezetőtámogató asszisztens rendszereket, diagnosztizálni azokat, alkatrészcserés javítást és kalibrálást végezni; ellenőrizni, diagnosztizálni és beszabályozni az intelligens gépjárművilágító rendszereket; ellenőrizni, diagnosztizálni az emissziótechnikai rendszereket, gázemissziómérést végezni; ellenőrizni, diagnosztizálni a légkondicionáló rendszert, szerviz műveleteket és alkatrészcserés javítást végezni; a hibrid és elektromos hajtás nagyfeszültségű elemeinek biztonságtechnikai célú szervizműveleteit elvégezni; diagnosztizálni a hibrid és villamos hajtást; az energiatároló rendszert feszültségmentesíteni, hálózatra kapcsolni, tölteni, szükség szerint ki- és beszerelni; komfortelektronikai rendszereket vizsgálni, diagnosztizálni, javítani, minősíteni a kiszerelt egységeket, alkatrészeket; elvégezni a jármű hatósági vizsga előtti hibafeltárását, felkészíteni a járművet hatósági vizsgára; összegyűjteni a szakmai munka-információkat, adatbázist kezelni; gondoskodni a javítás feltételeiről, elvégezni a javítást vagy cserét; elvégezni a javítással kapcsolatos adminisztrációs munkát; gondoskodni a szükséges anyagokról, alkatrészekről, segédeszközökről, célszerszámokról; gondoskodni a műszerek időszakos kalibrációjáról; rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat; megteremteni, betartani, alkalmazni a vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat; szakmailag segíteni, irányítani és betanítani a hozzá beosztott munkatársakat, járműfenntartó tevékenységet irányítani; kapcsolatot tartani a szakmához kötődő szervezetekkel.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Autótechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség: 54 525 01 Autóelektronikai műszerész 54 525 02 Autószerelő szakképesítés
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 300-540 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 55 525 01 azonosító számú, Autótechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10423-12 Járműfenntartási feladatok

10424-12 Járműfenntartási üzemvitel

10425-12 Korszerű járműtechnika


Az Autótechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró
vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban
foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint
? egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu