Autószerelő - OKJ 2018 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Autószerelő - OKJ 2018 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Autószerelő
A szakképesítés OKJ száma: 54 525 02
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása (525)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Közlekedés

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7331Gépjármű- és motorkarbantartó, -javítóAutóbusz-szerelő
Autódiagnosztikai szerelő
Autójavító
Közúti járműszerelő
Teherautó szerelő


Ágazati besorolás: Közlekedés
A szakképesítésért felelős miniszter: nemzeti fejlesztési miniszter

Az Autószerelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az autóbszerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és beállítási műveleteket hajt végre.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaelvégezni a gépjármű időszakos karbantartását, a szervizműveleteket; gépjárművek részegységeit megvizsgálni, javítani; kiválasztani a szükséges mérési, vizsgálati módszert; szemrevételezéssel és diagnosztikai módszerekkel meghatározni a hibák lehetséges okait; eldönteni, hogy a hiba beállítással vagy alkatrészcserével szüntethető-e meg; kiválasztani a megfelelő alkatrészt, segédanyagot, célszerszámot; műszaki vizsgára felkészíteni a gépjárművet; munkája során használni a rendelkezésre álló dokumentációt, adatbázisokat; alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket, az elektronikusan irányított rendszerek vizsgálatához szükséges rendszer-tesztereket; elkészíteni, kitölteni a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat; a munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartani; kezelni a munkafolyamat során keletkezett veszélyes anyagokat, hulladékokat; kapcsolatot tartani az ügyféllel, az ellenőrző hatóságokkal; szakmai tudását karbantartani és fejleszteni; gondoskodni a műszerek folyamatos hitelesítéséről; rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat.

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Autószerelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 800-1000 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 525 02 azonosító számú, Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10418-16 Járműkarbantartás

10421-16 Autószerelő feladatai

10422-16 Járműdiagnosztika

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.


Az Autószerelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró
vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban
foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint
? egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu