Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus - OKJ 2018 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus - OKJ 2018 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 725 02
Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák (725)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3321Általános egészségügyi asszisztensAudiológiai asszisztens
Hallásvizsgáló asszisztens


Ágazati besorolás: egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

Az Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus megtervezi és elvégzi a szubjektív és objektív hallás
vizsgálatokat. Aktívan részt vesz a hallássérült betegek rehabilitációjában. Felméri a páciens fizikai és pszichikai
állapotát, a páciens szükségleteit, igényeit és mérlegeli a hallásjavító eszközök kiválasztását és illesztését
befolyásoló tényezőket, hallásrehabilitációs tervet készít, majd ez alapján elvégzi a hallási rendszerek egyéni
adaptálását. A szakmai, társadalombiztosítási, kereskedelmi, számviteli szabályok figyelembe vételével,
kiszolgálja a hallásjavító? halláspótló, hallássegítő eszközöket, kiegészítőket, tartozékokat.
A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaA fül betegségeinek ismeretében megítélni a hallásvizsgálatok elvégzésének lehetőségét Megtervezni és elvégezni az elvégzendő szubjektív és objektív hallásvizsgálatokat A tisztahang?küszöb vizsgálatot elvégezni, az eredményeit rögzíti és értelmezi A küszöbvizsgálat eredményének függvényében megtervezni a további küszöb feletti és objektív vizsgálatokat az audiológus szakorvossal konzultálva és elvégzni azokat Szubjektív vizsgálatokat (klasszikus hallásvizsgálatok, hangvilla, tisztahang hallásküszöb, beszédaudiometria, recruitment? és kóros hallóideg fáradás vizsgálatok, beszédaudiometria, tinnitometria) és objektív vizsgálatokat (tympanometria, stapedius reflex, otoakusztikus emisszió, BERA, ASSR, MLR, CERA) végezni Gyermekeken az életkornak megfelelő objektív és szubjektív vizsgálatokat végezni Prevenciós feladatokat ellátni felismerni az audiológiai sürgősségi kórképeket és ezek esetén megfelelő betegirányítást végezni Felmérni a páciens fizikai és pszichikai állapotát, a páciens szükségleteit, igényeit és mérlegelni a hallásjavító eszközök kiválasztását és illesztését befolyásoló tényezőket Tájékoztatást adni a hallásrehabilitáció lehetőségeiről, hallásjavító eszközökről, hallási rendszerekről, tartozékokról, kiegészítőkről Ismerni a hallásjavító műtéti eljárások indikációját, ezek szükségessége esetén megfelelő betegirányítást végezni A vizsgálati eredmények és páciens igényeinek figyelembe vételével az audiológus szakorvossal konzultálva kiválasztani a hallásjavító eszközt, illetve hallási rendszert és összeállítani a hallás rehabilitációs tervet Elvégezni a hallásjavító készülék(ek) programozását a hallási rendszerek szinkronizálását Hallás? és hallásrehabilitációs gondozást végezni A hallásrehabilitációs ismereteit alkalmazva kiszolgálni a hallásjavító eszközöket, kiegészítőket, tartozékokat Szabad hangteres vizsgálatokat végezni, életminőség vizsgálatot végezni, ezek alapján megítélni a hallásrehabilitáció hatékonyságát Értelmezni az orvosi vény tartalmát, betartja az orvosi utasításokat, szabályos vénykezelési technikát alkalmaz Ismerni és alkalmazni a kereskedelmi jogszabályokat Kereskedelmi tevékenységet végezni (pénzt kezel, számlát készít, készletez, megrendel, nyilvántartást vezet)

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 1080-1320 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 54 725 02 azonosító számú, Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11108-16 Audiológia

11109-16 Hallásakusztika

11110-16 Egészségügyi alapismeretek

11221-16 Alapápolás

11222-16 Klinikumi ismeretek

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság


Az Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu