Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 725 02
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák (725)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3321Általános egészségügyi asszisztens


Ágazati besorolás: Egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

Az Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus megtervezi és elvégzi a szubjektív és objektív hallás vizsgálatokat. Aktívan részt vesz a hallássérült betegek rehabilitációjában. Felméri a páciens fizikai és pszichikai állapotát, a páciens szükségleteit, igényeit és mérlegeli a hallásjavító eszközök kiválasztását és illesztését befolyásoló tényezőket, hallásrehabilitációs tervet készít, majd ez alapján elvégzi a hallási rendszerek egyéni adaptálását. A szakmai, társadalombiztosítási, kereskedelmi, számviteli szabályok figyelembe vételével, kiszolgálja a hallásjavító- halláspótló, hallássegítő eszközöket, kiegészítőket, tartozékokat.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • A fül betegségeinek ismeretében megítélni a hallásvizsgálatok elvégzésének lehetőségét
 • Megtervezni és elvégezni az elvégzendő szubjektív és objektív hallásvizsgálatokat
 • A tisztahang-küszöb vizsgálatot elvégezni, az eredményeit rögzíti és értelmezi
 • A küszöbvizsgálat eredményének függvényében megtervezni a további küszöb feletti és objektív vizsgálatokat az audiológus szakorvossal konzultálva és elvégzni azokat
 • Szubjektív vizsgálatokat (klasszikus hallásvizsgálatok, hangvilla, tisztahang hallásküszöb, beszédaudiometria, recruitment- és kóros hallóideg fáradás vizsgálatok, beszédaudiometria, tinnitometria) és objektív vizsgálatokat (tympanometria, stapedius reflex, otoakusztikus emisszió, BERA, ASSR, MLR, CERA) végezni
 • Gyermekeken az életkornak megfelelő objektív és szubjektív vizsgálatokat végezni
 • Prevenciós feladatokat ellátni
 • Felismerni az audiológiai sürgősségi kórképeket és ezek esetén megfelelő betegirányítást végezni
 • Felmérni a páciens fizikai és pszichikai állapotát, a páciens szükségleteit, igényeit és mérlegelni a hallásjavító eszközök kiválasztását és illesztését befolyásoló tényezőket
 • Tájékoztatást adni a hallásrehabilitáció lehetőségeiről, hallásjavító eszközökről, hallási rendszerekről, tartozékokról, kiegészítőkről
 • Ismerni a hallásjavító műtéti eljárások indikációját, ezek szükségessége esetén megfelelő betegirányítást végezni
 • A vizsgálati eredmények és páciens igényeinek figyelembe vételével az audiológus szakorvossal konzultálva kiválasztani a hallásjavító eszközt, illetve hallási rendszert és összeállítani a hallás rehabilitációs tervet
 • Elvégezni a hallásjavító készülék(ek) programozását a hallási rendszerek szinkronizálását
 • Hallás- és hallásrehabilitációs gondozást végezni
 • A hallásrehabilitációs ismereteit alkalmazva kiszolgálni a hallásjavító eszközöket, kiegészítőket, tartozékokat
 • Szabad hangteres vizsgálatokat végezni, életminőség vizsgálatot végezni, ezek alapján megítélni a hallásrehabilitáció hatékonyságát
 • Értelmezni az orvosi vény tartalmát, betartja az orvosi utasításokat, szabályos vénykezelési technikát alkalmaz
 • Ismerni és alkalmazni a kereskedelmi jogszabályokat
 • Kereskedelmi tevékenységet végezni (pénzt kezel, számlát készít, készletez, megrendel, nyilvántartást vezet)


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 720 03Gyógyszertári asszisztensszakképesítés
54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensszakképesítés-ráépülés
54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensszakképesítés
55 723 11Mentőápolószakképesítés-ráépülés
55 725 21Szövettani szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
55 723 17Mentésirányítószakképesítés-ráépülés
54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensszakképesítés
55 723 02Csecsemő és gyermekápolószakképesítés-ráépülés
54 720 02Fogászati asszisztensszakképesítés
54 723 01Gyakorló mentőápolószakképesítés
54 723 02Gyakorló ápolószakképesítés
54 725 03Fizioterápiás asszisztensszakképesítés-ráépülés
54 726 03Ergoterapeutaszakképesítés-ráépülés
55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés
55 725 11Klinikai fogászati higiénikusszakképesítés-ráépülés
55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
54 720 04Perioperatív asszisztensszakképesítés
54 726 04Gyógymasszőrszakképesítés
54 725 09Radiográfiai asszisztensszakképesítés
55 726 02Sportmasszőrszakképesítés
54 723 03Gyakorló csecsemő- és gyermekápolószakképesítés
54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensszakképesítés-ráépülés

Az Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óraElmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 1080 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 54 725 02 azonosító számú, Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11222-16 Klinikumi ismeretek

11221-16 Alapápolás

11110-16 Egészségügyi alapismeretek

11109-16 Hallásakusztika

11108-16 Audiológia


Az Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu