Ápoló - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Ápoló - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Ápoló
A szakképesítés OKJ száma: 55 723 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás (723)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3311Ápoló, szakápoló


Ágazati besorolás: egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

Az Ápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végzi, az egészségügyi és szociális ellátási struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatban a multidiszciplináris csapat tagjaként kompetencia szintjének megfelelően gyakorolja. Elméleti ismerete és a gyakorlati készségei alapján képes a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási, gondozási szolgáltatást nyújtani. Szervezi, koordinálja, ellenőrzi az ápolási tevékenységet, valamint az alárendelt csapat tagok szakmai tevékenységét. Részt vesz a tanulók és a felügyelete alá tartozó munkatársak gyakorlati oktatásában. Szakmai kommunikációt folytat a beteggel, hozzátartozóval és az ellátó csapat tagjaival. Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza a beteget, részt vesz a rehabilitációjában. Kompetenciaszintű diagnosztikai és terápiás beavatkozást, gyógyszerelést és szakápolást végez. Beavatkozások körüli ápolói tevékenységeket ellátja. Az azonnali beavatkozást igénylő sürgősségi állapotokat felismeri, kompetenciájának megfelelően végzi a beteg ellátását. Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségfejlesztő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban. Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogi és minőségirányítási szabályozások szerint

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • munkáját önállóan, vagy szakmai csoportban, a jogi és etikai normák betartásával, a szakmai szabályoknak megfelelően végezni
 • munkáját a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés és az ápolási folyamat elvei szerint szervezni és ellenőrizni
 • ápolási folyamat megvalósításához szükséges információkat, erőforrásokat feltárni, felhasználni
 • a felnőtt ember,páciens és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőit a lehető legnagyobb mértékben beilleszteni a betegellátás menetébe
 • a beteg felnőtt ember, páciens sajátos szükségleteit feltárni, ápolási diagnózisokat felállítani, és a prioritások alapján, tervezve végezni feladatait
 • a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és dönteni a további ellátási kompetenciáról
 • a kompetenciájába tartozó gyógyszer és infúzióadagolás indikációjának felállítására, azok bejuttatására
 • holisztikus szemléletű, egyénre szabott ápolást és szakápolást nyújtani, a betegbiztonsági szabályok teljes körű figyelembevételével
 • egészségnevelő és egészségfejlesztő tevékenységet végezni, segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget az egészség és az önellátó képesség lehető legmagasabb fokának elérésében, a prevenció különböző szintjein
 • a sajátos ápolási igényű beteget kompetenciaszintjének megfelelően ellátni
 • sürgősségi eseteket, vészhelyzeteket felismerni, szükség esetén elsősegélynyújtást, kompetencia szintű sürgősségi ellátást végezni
 • a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani
 • személyiségét és szakmai tudását folyamatosan, tervszerűen, tudatosan fejleszteni


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 723 10Légzőszervi szakápolószakképesítés-ráépülés
55 723 12Nefrológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
55 723 02Csecsemő és gyermekápolószakképesítés-ráépülés
55 725 11Klinikai fogászati higiénikusszakképesítés-ráépülés
55 723 04Epidemiológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
55 723 09Hospice szakápolószakképesítés-ráépülés
55 725 01Aneszteziológiai szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensszakképesítés-ráépülés
54 725 09Radiográfiai asszisztensszakképesítés
54 725 03Fizioterápiás asszisztensszakképesítés-ráépülés
54 720 03Gyógyszertári asszisztensszakképesítés
55 723 14Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztatószakképesítés-ráépülés
55 725 04Endoszkópos szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
55 723 16Alapellátási közösségi szakápolószakképesítés-ráépülés
54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusszakképesítés
54 720 04Perioperatív asszisztensszakképesítés
55 723 13Onkológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
54 723 01Gyakorló mentőápolószakképesítés
54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensszakképesítés
54 726 03Ergoterapeutaszakképesítés-ráépülés
55 723 15Sürgősségi szakápolószakképesítés-ráépülés
55 723 17Mentésirányítószakképesítés-ráépülés
55 723 11Mentőápolószakképesítés-ráépülés
55 723 06Foglalkozásegészségügyi szakápolószakképesítés-ráépülés
55 723 07Geriátriai és krónikus beteg szakápolószakképesítés-ráépülés
55 725 16CT/MR szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensszakképesítés-ráépülés
54 723 03Gyakorló csecsemő- és gyermekápolószakképesítés
54 726 04Gyógymasszőrszakképesítés
55 726 02Sportmasszőrszakképesítés
55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
54 720 02Fogászati asszisztensszakképesítés
55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensszakképesítés
55 725 21Szövettani szakasszisztensszakképesítés-ráépülés

Az Ápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

54 723 02 Gyakorló ápoló szakképesítés


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincsElmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 0 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

Az 55 723 01 azonosító számú, Ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11734-16 Bővített kompetenciájú betegellátás

11113-16 Szakápolási feladatok


Az Ápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, és az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu