Ápoló - OKJ 2018 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Ápoló - OKJ 2018 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Ápoló
A szakképesítés OKJ száma: 55 723 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás (723)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3311Ápoló, szakápoló


Ágazati besorolás: egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

Az Ápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végzi, az
egészségügyi és szociális ellátási struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a megelőző, gyógyító, gondozó
és rehabilitációs folyamatban a multidiszciplináris csapat tagjaként kompetencia szintjének megfelelően
gyakorolja. Elméleti ismerete és a gyakorlati készségei alapján képes a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási,
gondozási szolgáltatást nyújtani. Szervezi, koordinálja, ellenőrzi az ápolási tevékenységet, valamint az alárendelt
csapat tagok szakmai tevékenységét. Részt vesz a tanulók és a felügyelete alá tartozó munkatársak gyakorlati
oktatásában. Szakmai kommunikációt folytat a beteggel, hozzátartozóval és az ellátó csapat tagjaival. Ápolási
folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza a beteget, részt vesz a rehabilitációjában. Kompetenciaszintű
diagnosztikai és terápiás beavatkozást, gyógyszerelést és szakápolást végez.
Beavatkozások körüli ápolói tevékenységeket ellátja. Az azonnali beavatkozást igénylő sürgősségi állapotokat
felismeri, kompetenciájának megfelelően végzi a beteg ellátását. Kompetencia szintjének megfelelően
közreműködik a prevencióban, egészségfejlesztő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban.
Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogi és minőségirányítási szabályozások szerintA szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmamunkáját önállóan, vagy szakmai csoportban, a jogi és etikai normák betartásával, a szakmai szabályoknak megfelelően végezni munkáját a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés és az ápolási folyamat elvei szerint szervezni és ellenőrizni ápolási folyamat megvalósításához szükséges információkat, erőforrásokat feltárni, felhasználni a felnőtt ember,páciens és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőit a lehető legnagyobb mértékben beilleszteni a betegellátás menetébe a beteg felnőtt ember, páciens sajátos szükségleteit feltárni, ápolási diagnózisokat felállítani, és a prioritások alapján, tervezve végezni feladatait a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és dönteni a további ellátási kompetenciáról a kompetenciájába tartozó gyógyszer és infúzióadagolás indikációjának felállítására, azok bejuttatására holisztikus szemléletű, egyénre szabott ápolást és szakápolást nyújtani, a betegbiztonsági szabályok teljes körű figyelembevételével egészségnevelő és egészségfejlesztő tevékenységet végezni, segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget az egészség és az önellátó képesség lehető legmagasabb fokának elérésében, a prevenció különböző szintjein a sajátos ápolási igényű beteget kompetenciaszintjének megfelelően ellátni sürgősségi eseteket, vészhelyzeteket felismerni, szükség esetén elsősegélynyújtást, kompetencia szintű sürgősségi ellátást végezni a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani személyiségét és szakmai tudását folyamatosan, tervszerűen, tudatosan fejleszteni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 723 03Diabetológiai szakápoló és edukátorszakképesítés-ráépülés
55 723 04Epidemiológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
55 723 05Felnőtt intenzív szakápolószakképesítés-ráépülés
55 723 06Foglalkozásegészségügyi szakápolószakképesítés-ráépülés
55 723 07Geriátriai és krónikus beteg szakápolószakképesítés-ráépülés
55 723 09Hospice szakápolószakképesítés-ráépülés
55 723 10Légzőszervi szakápolószakképesítés-ráépülés
55 723 12Nefrológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
55 723 13Onkológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
55 723 14Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztatószakképesítés-ráépülés
55 723 15Sürgősségi szakápolószakképesítés-ráépülés
55 723 16Alapellátási közösségi szakápolószakképesítés-ráépülés
55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés
55 725 01Aneszteziológiai szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
55 725 04Endoszkópos szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
54 720 02Fogászati asszisztensszakképesítés
54 720 03Gyógyszertári asszisztensszakképesítés
54 723 01Gyakorló mentőápolószakképesítés
54 723 03Gyakorló csecsemő- és gyermekápolószakképesítés
54 725 02Audiológiai asszisztens és hallásakusztikusszakképesítés
54 725 03Fizioterápiás asszisztensszakképesítés-ráépülés
54 725 04Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztensszakképesítés
54 725 05Gyakorló szövettani asszisztensszakképesítés
54 725 06Kardiológiai és angiológiai asszisztensszakképesítés-ráépülés
54 725 07Klinikai neurofiziológiai asszisztensszakképesítés-ráépülés
54 725 09Radiográfiai asszisztensszakképesítés
54 726 03Ergoterapeutaszakképesítés-ráépülés
54 726 04Gyógymasszőrszakképesítés
55 723 02Csecsemő és gyermekápolószakképesítés-ráépülés
55 723 11Mentőápolószakképesítés-ráépülés
55 725 11Klinikai fogászati higiénikusszakképesítés-ráépülés
55 725 18Klinikai laboratóriumi szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
55 725 21Szövettani szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
55 726 02Sportmasszőrszakképesítés

Az Ápoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: 54 723 02 Gyakorló ápoló szakképesítés
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 0 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

Az 55 723 01 azonosító számú, Ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11734-16 Bővített kompetenciájú betegellátás

11113-16 Szakápolási feladatok


Az Ápoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele, és az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu