Alternatív gépjárműhajtási technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Alternatív gépjárműhajtási technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Alternatív gépjárműhajtási technikus
A szakképesítés OKJ száma: 55 525 03
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszinű szakképesítés-ráépülés
A szakképesítés tanulmányi területe: Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása (525)
A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
Szakmacsoport: Közlekedés

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
7331Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító


Ágazati besorolás: Közlekedés
A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter

Az Alternatív gépjárműhajtási technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az alternatív gépjárműhajtási technikus munkája során a közúti gépjárművek gyártásának, szervizelésének, illetve karbantartásának műszaki feltételeit biztosító tevékenységeket látja el. Ez magában foglalja a járművek valamennyi gépészeti, villamos, és elektronikus egységeire vonatkozó karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási, hibaelhárítási, beállítási és fenntartási műveleteit. Feladatai közé tartozik a felsorolt munkafolyamatokhoz kapcsolódó szervezési, nyilvántartási (és ügyviteli) dokumentációs tevékenységek elvégzése is.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • kommunikációs kapcsolatot létesíteni a jármű irányított rendszereivel;
 • alkalmazni, kezelni a kommunikációs eszközöket (on-board diagnosztika);
 • kezdeményezni és végrehajtani a programfeltöltést, programfrissítést;
 • a hibrid és elektromos hajtás nagyfeszültségű elemeinek biztonságtechnikai célú szervizműveleteit feszültségmentesített állapotban elvégezni;
 • az alternatív hajtású gépjárművet hatósági vizsgára felkészíteni, mechanikai, mechatronikai rendszereinek állapotvizsgálatát elvégezni;
 • meghatározni a szükséges munkaműveleteket, a munkautasítás alapján;
 • a szerviz- és munkautasítás alapján diagnosztizálni, karbantartani, feszültségmentesített állapotban alkatrészcserével javítani az alternatív hajtású járművek hajtásláncának részegységeit, biztosítani (betartani és betartatni) a balesetmentes munkavégzés feltételeit;
 • elvégezni a kisfeszültségű rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát, hibás részegységeit cserélni;
 • az energiatároló rendszert hálózatra kapcsolni, tölteni, szükség szerint feszültségmentes állapotban ki- és beszerelni;
 • a szerviz-és munkautasítás alapján elvégezni az elektromotorok, generátormotorok, illetve azok energiatároló és töltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével javítani vagy javításukról intézkedni, illetve beállítani azokat;
 • alternatív hajtású gépjárműveket diagnosztizálni;
 • nagyfeszültségű hálózati paramétereket mérni, az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén a hibát megkeresni és megszüntetésére intézkedni;
 • előírásoknak megfelelően elvégezni a gyártással, javítással, szervízeléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat;
 • megteremteni, betartani, alkalmazni a vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat.Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 525 02Autószerelőszakképesítés
54 525 01Autóelektronikai műszerészszakképesítés

Az Alternatív gépjárműhajtási technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: nincs
Szakmai előképzettség:

54 525 01 Autóelektronikai műszerész vagy

54 525 02 Autószerelő szakképesítés vagy

52 525 01 1000 00 00 Autóelektronikai műszerés vagy

51 525 01 1000 00 00 Autószerelő vagy

52 5241 01 Autóelektronikai műszerész vagy

52 5241 02 Autószerelő vagy

311-1 Gépjárműtechnikai szerelő (Autószerelő)


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincsElmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 480 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 55 525 03 azonosító számú, Alternatív gépjárműhajtási technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11741-16 Nagyfeszültségű hálózati alapismeretek

11742-16 Alternatív gépjárműhajtási technológiák

11743-16 Alternatív gépjárművek fenntartási feladatai

10424-12 Járműfenntartási üzemvitel


Az Alternatív gépjárműhajtási technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu