Általános laboráns - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Általános laboráns - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Általános laboráns
A szakképesítés OKJ száma: 31 524 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Vegyipar (524)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: közgazdaságtan

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3115VegyésztechnikusFestékvizsgáló laboráns
Gyógyszeripari
(finomvegyipari) laboráns
Gyógyszervizsgáló
laboráns
Laborasszisztens, vegyészet
Vegyészeti laboráns


Ágazati besorolás: közgazdaságtan
A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Az Általános laboráns szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az általános laboráns vegyipari jellegű laboratóriumban leírások, szabványok alapján felsőbb
szakmai irányítás és felügyelet mellett végzi munkáját. Elvégzi a vizsgálatokhoz szükséges
mintavételezést, és előkészíti a mintákat vizsgálatra. Gondoskodik a vegyipari laboratórium
rendjéről, az eszközök tisztaságáról. Vegyipari vizsgálati laboratóriumban fizikai vizsgálatokat,
valamint klasszikus analitikai elemzéseket készít elő és végez.
Közreműködik az anyagok laboratórium körülmények közötti előállításában, a munka
előkészítésében. Munkáját a vegyipari munkavédelmi és speciális környezetvédelmi előírások
betartásával végzi.
A részszakképesítéssel rendelkező vegyipari üzemi- és kutató laboratóriumokban alapvető
laboratóriumi tevékenységeket végezhet szakmai irányítás mellett.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmaelőkészíteni a vizsgálatokhoz szükséges vegyszereket, anyagokat, eszközöket meggyőződni a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról mintákat venni vagy átveszi a vizsgálandó mintákat vegyipari laboratóriumi vizsgálatok előkészítését végezni vegyipari laboratóriumban, vagy külső helyszínen elvégezni a minták előírás szerinti vizsgálatait minőségi és mennyiségi analitikai munkát végezni vegyipari laboratóriumi szabvány vizsgálatokat végezni preparatív laboratóriumi munkát végezni elvégezni a szilárd anyagok, folyadékok és a gázok mennyiségi és minőségi elemzésével kapcsolatos előkészítő munkát egyszerű műszeres analitikai méréseket elvégezni dokumentációs feladatokat végezni gondoskodni a laboratórium általános rendjéről elvégezni a laboratóriumi eszközök, berendezések rá vonatkozó karbantartási feladatait alkalmazni és betartani a környezetvédelmi előírásokat, és szabványokat

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:

Az Általános laboráns képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Vegyipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0.5 év
Maximális óraszáma: 400 óra

Választható képzési formák:

Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 31 524 01 azonosító számú, Általános laboráns megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11797-16 Laboratóriumi feladatok


Az Általános laboráns komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu