Általános ápolási és egészségügyi asszisztens - OKJ 2018 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Általános ápolási és egészségügyi asszisztens - OKJ 2018 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
A szakképesítés OKJ száma: 52 720 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Egészségügy (általános programok) (720)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: egészségügy

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3321Általános egészségügyi asszisztens


Ágazati besorolás: egészségügy
A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter

Az Általános ápolási és egészségügyi asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az általános ápolási és egészségügyi asszisztens a fekvőbeteg intézetekben, az otthonápolásban és a hospice
szolgálatoknál az ápolási csapat tagjaként, ápoló irányítása mellett, a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban
orvos irányítása mellett, az egészségügyi csapat tagjaként önállóan vagy együttműködve végzi a munkáját.
Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres
és fizikális vizsgálatok végzésében. Szervezési és operatív irányítási feladatokat lát el. Megfelelő
kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai, jogi normáit.A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmamunkatárssal, a beteggel és a hozzátartozójával szakmai kommunikációt folytatni a beteget és a hozzátartozóját a rendelésekkel kapcsolatban tájékoztatni a beteget felkészteni a vizsgálatokra, segíteni a vizsgálat előtt, alatt és után beavatkozásokhoz, vizsgálatokhoz előkészíteni a beavatkozások, vizsgálatok során közreműködni betegmegfigyelést végezni, kardinális tüneteket észlelni, dokumentálni a beteg állapotváltozására utaló jeleket felismerni sürgősségi eseteket felismerni, megkezdeni az ellátást, riasztani, segítséget hívni az alapápolási, gondozási és prevenciós folyamatokban részt venni a végzett orvosi,asszisztensi tevékenységet az egészségügyi dokumentációban rögzíteni, archiválni orvosi elrendelésre gyógyszerelésnél segédkezni az elrendelt diagnosztikai vizsgálatokat dokumentálni, vizsgálatkérő, kezelőlapokat kitölteni, diagnosztikai teszteket használni, értelmezni betegelőjegyzést, betegirányítást végezni mentőhívást, betegszállítást intézni, a kapcsolatos dokumentációt vezetni a járóbeteg ellátás, gondozás jelentéseit elkészíteni a szakrendelőben használatos eszközöket, műszereket megfelelő állapotban tartani az egyszer használatos és fogyóanyag igényt jelezni, pótlásról gondoskodni az ápolásban használt és a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán, sterilen tartani, sterilizálásra előkészíteni, a nosocomialis survaillance tevékenységben részt venni biztonságos és higiénikus betegkörnyezetet teremteni veszélyes hulladékot kezelni, elszállításra előkészíteni, dokumentálni akadályozottsággal élő gyermekek és felnőttek ellátásában, gondozásában részt venni

Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

Az Általános ápolási és egészségügyi asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Maximális óraszáma: 1700 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Az 52 720 01 azonosító számú, Általános ápolási és egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11635-16 Egészségügyi asszisztensi feladatok

11222-16 Klinikumi ismeretek

11110-16 Egészségügyi alapismeretek

11221-16 Alapápolás

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)


Az Általános ápolási és egészségügyi asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu