Állattenyésztő és állategészségügyi technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Állattenyésztő és állategészségügyi technikus - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 621 01
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emelszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Növénytermesztés és állattenyésztés (621)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Mezőgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
6122Baromfitartó és -tenyésztő


Ágazati besorolás: Mezőgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: agrárpolitikáért miniszter

Az Állattenyésztő és állategészségügyi technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az állattenyésztő és állategészségügyi technikus képes a termelési, üzemeltetési folyamatok előkészítésében és lebonyolításában önálló feladatok elvégzésére, középszintű vezetői, valamint magasabb igényű fizikai munkakörök ellátására. A piac igényeinek megfelelő minőségű, higiénikus, a környezet- és állatvédelmi előírások betartásával készült állati eredetű termékeket állít elő, menedzseli a termelést.


A mezőgazdasági telepeken és családi gazdaságokban gazdasági állatok elhelyezésével, felnevelésével, hízlalásával, szaporításával foglalkozik. Gondoskodik az állatok elhelyezéséről, szervezi, elvégzi, illetve elvégezteti az állattenyésztési munkákat. Ellenőrzi, karbantartja, üzemelteti az állattenyésztés gépeit és az állattartó épületeket. Állategészségügyi ismereteinek birtokában gondoskodik az állatok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről, felismeri a beteg állatokat. Munkája során szoros kapcsolatot tart az állatorvossal. Segédkezik a betegvizsgálat, betegellátás, szűrővizsgálatok, kórboncolás, sebészeti, szaporodásbiológiai, járványvédelmi, élelmiszerhigiéniai és egyes hatósági feladatok végrehajtásában, valamint állatjóléti, állathigiéniai, prevenciós feladatokat lát el.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani a vállalkozását,
 • pénzügyi tervezés, hitel és pályázati források biztosítása útján működtetni vállalkozását,
 • anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytatni,
 • beállítani, ellenőrizni, karbantartani és üzemeltetni az állattenyésztésben használt gépeket,
 • működtetni az állategészségügyi intézményekben használt gépeket, készülékeket,
 • a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, tenyésztési feladatait elvégezni,
 • termék előállítással kapcsolatos feladatokat végezni,
 • az állatokat okszerűen, optimálisan takarmányozni,
 • állatjóléti és állathigiéniai feladatokat ellátni,
 • az állatorvos diagnosztikai, terápiás, prevenciós munkájában segédkezni, utasításait önállóan végrehajtani,
 • élelmiszer-higiéniai részfeladatokat elvégezni,
 • napi és időszakos ellenőrzéseket végezni,
 • az állattenyésztés és állategészségügy munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatait ellátni,
 • az állattenyésztési és állategészségügyi munkák tervezését, szervezését elvégezni,
 • mezőgazdasági támogatásokat igényelni, munkáját megfelelően adminisztrálni, kommunikálni,
 • a termelési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányítani.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 621 02Mezőgazdasági technikusszakképesítés
34 621 01Gazdaszakképesítés
34 624 01Halász, haltenyésztőszakképesítés
34 621 03Állattartó szakmunkásszakképesítés
34 814 01Családi gazdálkodószakképesítés
34 621 02Lovászszakképesítés

Az Állattenyésztő és állategészségügyi technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 0 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

Az 54 621 01 azonosító számú, Állattenyésztő és állategészségügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


10960-16 Vállalkozási, kereskedelmi alapok

10959-16 Állattenyésztés

10958-12 Állategészségtan

10957-16 Állattenyésztés és állategészségügy műszaki alapjai

11495-16 Takarmányozástan és általános állattenyésztés

11499-12 Foglalkoztatás II.

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)


Az Állattenyésztő és állategészségügyi technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu