Állattartó szakmunkás - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Állattartó szakmunkás - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Állattartó szakmunkás
A szakképesítés OKJ száma: 34 621 03
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Növénytermesztés és állattenyésztés (621)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Mezőgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
6121Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő


Ágazati besorolás: Mezőgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: agrárpolitikáért felelős miniszter

Az Állattartó szakmunkás szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az állattartó szakmunkás feladata a gazdasági állatok (szarvasmarha, juh, kecske, sertés, baromfifajok) tartása, gondozása, takarmányozása, szaporítása az állathigiéniai, állatjóléti, munka-, tűz- és környezetvédelmi követelmények betartása mellett. A szakmunkás további feladata az állattartó telepen az egyszerűbb hibaelhárítás és karbantartás elvégzése az épületeken, építményeken, valamint az állattartás gépein.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
  • állatjóléti, állategészségügyi és higiéniai feladatokat ellátni,
  • elvégezni a takarítási, tisztítási és fertőtlenítési feladatokat,
  • takarmányozni, etetni és itatni az állatokat,
  • gondozni az állatokat,
  • elvégezni a szaporítási és utódgondozási feladatokat,
  • az állattartás gépeit működtetni, beállítani, karbantartani,
  • elvégezni az épületek, építmények karbantartását,
  • elvégezni a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi feladatokat,
  • vezetni az állattartó telep nyilvántartásait, bizonylatait,
  • piaci ismeretei révén elvégezni a beszerzéssel és értékesítéssel kapcsolatos feladatokat.


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
34 621 02Lovászszakképesítés
54 621 02Mezőgazdasági technikusszakképesítés
34 624 01Halász, haltenyésztőszakképesítés
34 621 01Gazdaszakképesítés
34 814 01Családi gazdálkodószakképesítés
54 621 01Állattenyésztő és állategészségügyi technikusszakképesítés
31 621 01Állatgondozórészszakképesítés

Az Állattartó szakmunkás képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában


Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: nincs
Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: 960 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

Az 34 621 03 azonosító számú, Állattartó szakmunkás megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11499-12 Foglalkoztatás II.

10997-16 Állattartás

11003-12 Az állat és környezete, állathigiéniai feladatok

11004-16 Takarmányozás

11005-12 Szaporítás és utódgondozás feladatai

11597-16 Állattartás gépei

11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

11497-12 Foglalkoztatás I.


Az Állattartó szakmunkás komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu