Államháztartási ügyintéző - OKJ 2019 tanfolyam, képzés

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Államháztartási ügyintéző - OKJ 2019 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő!

Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

Hozzájárulok, hogy adataimat képző intézmények részére eljutassák!* 

* Kötelező mező

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Államháztartási ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 54 344 04
Megfeleltetés:
A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás (344)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: közgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:
Feor száma: Feor megnevezése: Betölthető munkakörök:
3611Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)Pénzügyi asszisztens
Pénzügyi koordinátor
Pénzügyi referens
Pénztáros
Számlaellenőr
Vámügyi előadó
Jövedéki ügyintéző
Termékdíj ügyintéző
Pénzügyi ügyintéző
Bérszámfejtő


Ágazati besorolás: közgazdaság
A szakképesítésért felelős miniszter: számviteli szabályozásért felelős miniszter

Az Államháztartási ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az államháztartási ügyintéző közreműködik a költségvetési tervezéshez kapcsolódó feladatok elvégzésében, államháztartási területen a gazdálkodási problémák felismerésében, megfogalmazásában, a kincstári és egyéb szakmai bizonylatok elkészítésében, illetve feldolgozásában részt vesz a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében. Közreműködik a költségvetés törvénytervezete, illetve a költségvetési rendelet-tervezet, az elemi költségvetés, az éves költségvetési beszámoló, évközi államháztartási adatszolgáltatások: költségvetési jelentések, mérlegjelentések elkészítésében és beküldésében a Kincstár és az irányító szerv felé azok igényei szerint, elvégzi a saját munkaköri leírásában szereplő pénzügyi, számviteli, hatósági feladatainak teljes körű adminisztrációját, a kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációját és elkészíti a kapcsolódó dokumentumokat, segíti a belső és külső ellenőrök munkáját. Közreműködik a hazai, illetve EU-s, vagy egyéb nemzetközi támogatások finanszírozói oldalon döntés előkészítésében, lebonyolításában, elszámoltatásában, kedvezményezetti oldalon előkészítésében, pályázatok benyújtásában, végrehajtásában, kapcsolódó dokumentációk, elkészítésében, források lehívásában. Közreműködik ellátotti természetbeni, pénzügyi támogatások odaítélésében, kifizetésében, dokumentálásában. Ellátja központi, vagy önkormányzati adóhatóságnál az adó, bírság, illeték, vám kivetésével kapcsolatos feladatokat, a bevallások ellenőrzésével, a jogszerű adózói magatartás kikényszerítésével kapcsolatos feladatokat. Alkalmas a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítására, szolgáltatására, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságára a számviteli alapelvek betartásával.

A szakkepesites.hu tartalma

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalma
 • közreműködni a költségvetési pénzgazdálkodási és az önkormányzatoknál a hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában
 • alkalmazni a hatósági eljárást szabályozó jogszabályokat, az államháztartási gazdálkodási jogszabályi előírásokat
 • alkalmazni a közigazgatási és ennek részeként az adóhatósági eljárást szabályozó általános szabályokat, fontosabb rendelkezéseket
 • átlátni az államháztartás rendszerét, felismerni az egyes alrendszerek kapcsolatát, az egyes szervek jogállását, hatáskörét, illetékességét és az ebből adódó feladatokat és munkája során azokat érvényesíteni
 • elemezni az államháztartás és a monetáris rendszer kölcsönhatását, és ennek ismeretében végezni feladatait
 • munkája során felhasználni a központi költségvetés működésének elvi és gyakorlati ismereteit
 • munkája során alkalmazni az államháztartás egészének tervezési, végrehajtási, jóváhagyási rendszerét, a kincstári információs rendszert
 • munkájához kapcsolódóan érvényesíteni a társadalombiztosítás fedezeti rendszerét, a biztosítási kötelezettség fogalmát, formáit
 • alkalmazni a járulékfizetési szabályokat, átlátni a nyilvántartási rendszert, az ellátásokat
 • alkalmazni az ellátottak, jogosultak, hallgatók járandóságaival, természetbeni, pénzbeli kifizetéseihez kapcsolódó feladatokat
 • betartani a közalkalmazottakra és köztisztviselőkre/kormánytisztviselőkre/ állami tisztviselőkre vonatkozó előírásokat
 • alkalmazni az államháztartási számvitel jogszabályt, információs rendszerét, közreműködni az államháztartási adatszolgáltatási feladatok ellátásában
 • munkája során érvényt szerezni az adózási alapelveknek, elősegíteni az adózók jogainak érvényesülését, munkaköre szerint számon kérni a kötelezettségek teljesítését
 • felvilágosítani az ügyfeleket az adózással kapcsolatos kötelezettségekről, segítséget nyújtani azok teljesítéséhez, alkalmazni az egyes adózókra vonatkozó, adózónként eltérő eljárási szabályokat
 • számítógépes programcsomagokat használni
 • közreműködni a projektek pénzügyi tervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében a program lezárásáig
 • irodai szoftvereket használni
 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából
 • feladatai elvégzéséhez telefont, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert és az államháztartási számviteli jogszabály által meghatározott informatikai eszközöket használni
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni


Kapcsolódó szakképesítések:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés:
Azonosító száma: Megnevezése: A kapcsolódás módja:
54 344 01Pénzügyi-számviteli ügyintézőszakképesítés
51 344 09Adóügyintézőrészszakképesítés
54 344 03Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézőszakképesítés
54 344 02Vállalkozási és bérügyintézőszakképesítés
54 340 01Üzleti szolgáltatási munkatársszakképesítés
54 343 01Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)szakképesítés
51 344 06Pénzügyi projektmenedzser-asszisztensrészszakképesítés
51 344 10Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző részszakképesítés
55 344 07Vállalkozási mérlegképes könyvelőszakképesítés-ráépülés
55 344 03Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelőszakképesítés-ráépülés
55 344 02Államháztartási mérlegképes könyvelőszakképesítés-ráépülés

Az Államháztartási ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs


Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség:

nincs


Előírt gyakorlat:

nincs


Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincsElmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti
Egyéb sajátos munkarend

Az 54 344 04 azonosító számú, Államháztartási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

11513-16 Adóigazgatási feladatok

11514-14 Államháztartási feladatok

11515-16 Költségvetés-gazdálkodási, számviteli feladatok

11501-16 Projektfinanszírozás

11502-12 Projektfolyamatok követése

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.


Az Államháztartási ügyintéző komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Iskolai rendszerű szakképzésben: esettanulmány készítése és előírt határidőre történő leadása a projekttervezés és ?finanszírozás témakörében, melynek formai és tartalmi elemeit a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató tartalmazza. Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu